Medicin.wiki er blevet relanceret

Først og fremmest vil jeg gerne byde dig velkommen til Medicin.wiki. Da Medicin.wiki blev startet tilbage i 2014 var jeg medicinstuderende, og der var ment som et noteværktøj til mig selv, hvor jeg selv kunne skrive noter til alle mulige ting. Meningen var at dele dem med andre i tilfælde af at andre også kunne bruge noterne, og samtidig fik vi mere dansk tilgængelig information om flere medicinske fagemner.

Continue reading “Medicin.wiki er blevet relanceret”

Røntgen begynderkursus 1 – basalt om røntgen

Thorax røntgen er en af de mest udbredte røntgen optagelser der findes, og er meget udbredt i klinikken. Røntgenstråler er elektromagnetisk stråling, hvor der altså udsendes fotoner (lyspartikler) mod patientens thorax. De har dog en højere frekvens, og dermed højere energi, end synligt lys. Den høje energi går at de penetrerer væv meget lettere end synligt lys.

Continue reading “Røntgen begynderkursus 1 – basalt om røntgen”

Hybridisering af orbitaler

Mange egenskaber ved molekyler, som f.eks. bindingsvinkler for nogle molekyler, kan ikke forklares ved almindelige atomorbitaler (s-orbitaler, p-orbitaler osv.). Mange egenskaber for molekyler kan bedst forklares ved at konstruere nogle nye orbitaler, kaldet hybridorbitaler, som dannes ved hybridisering af atomorbitaler (hybridisering = sammenblanding). Man danner altså hybridorbitalerne for et molekyle ved at lave en sammenblanding af valensorbitaler.

Continue reading “Hybridisering af orbitaler”

Alt om termodynamik

Termodynamik er læren om energiomdannelse i kemiske reaktioner. Man siger at enhver kemisk reaktion forløber indtil den har opnået kemisk ligevægt. Ved kemisk ligevægt sker der ikke længere en nettoreaktion, men der kan sagtens ske reaktioner i begge retninger af ligevægten – blot det sker med samme hastighed. Med termodynamik kan man forudsige retningen af en reaktion (den spontane reaktion).

Continue reading “Alt om termodynamik”

Opløselighed

En opløsning er en homogen blanding af to eller flere rene stoffer (NB: en homogen blanding er en ensartet blanding, dvs. hvor sammensætningen af blandingen er nøjagtig ens over hele opløsningen). Man skelner mellem det stof der opløses (solut) og det stoffet opløses i (solvent/opløsningsmiddel). En solut siges at være opløselig i solventet, netop hvis det er muligt at opløse det fuldstændigt i solventet ved den pågældende temperatur.

Continue reading “Opløselighed”

Kemiske bindinger

I denne artikel gennemgår jeg det generelle ved kemiske bindinger. Kemisk binding sker mellem elektroner. Når man skal beskrive en kemisk binding forestiller man sig to ladninger (elektroner) som nærmer sig, laver et overlap og har den afstand der giver den mindste energi (lavest energiniveau = mest stabil).

Continue reading “Kemiske bindinger”

Lav lineær regression med Excel

Lær hvordan man laver lineær regression i Excel. Lineær regression benyttes når man vil finde ud af om der er en lineær sammenhæng i nogle målepunkter, dvs. kan de målte værdier beskrives ved en ret linje. Man måler simpelthen en række punkter og laver en regression – hvis denne viser at punkterne faktisk ligger på en ret linje, så har man en formel man kan benytte til at forudsige nye målepunkter.

Continue reading “Lav lineær regression med Excel”

Flashcards Deluxe Guiden

Flashcards Deluxe er en app til at vise digitale flashkort på din smartphone eller tablet. Det findes både til Android og iOS, så alle kan være med. App’en fungerer ved først at vise en side med et spørgsmål og så vender du kortet hvor du så ser svaret. Du kan så angive om du kunne svare på kortet eller ej. Derved kan du dels samle statistik og dels øve de kort du ikke kan så godt. Dette er en meget effektiv måde at øve pensum du skal kunne udenad, såsom en del pensum på medicinstudiet.

Continue reading “Flashcards Deluxe Guiden”

Elimination af lægemidler

Elimination af lægemidler er en del af farmakokinetiken. Elimination betyder at mængden af lægemidlet i den form det blev tilført kroppen falder. Dette kan enten ske ved kemisk omdannelse, kaldet metabolisme eller biotransformation. Eller det kan ske ved at blive udskilt fra kroppen, kaldet ekskretion. Elimination er derfor summen af metabolisme og ekskretion.

Continue reading “Elimination af lægemidler”

Grundlæggende om farmakodynamik

Farmakologien der er læren om lægemidler kan deles op i to faggrupper kaldet Farmacodynamik og Farmacokinetik. Farmakodynamik er læren om hvad lægemidlet gør ved kroppen, mens Farmakokinetik er læren om hvad kroppen gør ved lægemidlet. I denne artikel beskrives hvad farmakodynamik handler om, dvs. den del der behandler hvad lægemidlet gør ved kroppen.

Continue reading “Grundlæggende om farmakodynamik”

De bedste flashkortapps til medicinstuderende

En god måde at huske ting udenad på medicinstudiet er at anvende flashkort. I gamle dage lavede man altid nogle papkort man kunne træne anatomi spørgsmål med. De tider er forbi og er afløst af nyere teknologi, nemlig med Flashkort programmer og apps. I denne artikel vil jeg kort præsentere nogle af de bedre Flashkort apps, hvad de kan, hvad der er fordele og ulemper samt hvad jeg anbefaler du skal vælge.

Continue reading “De bedste flashkortapps til medicinstuderende”