Henderson-Hasselbach ligningen

Henderson-Hasselbach ligningen kaldes også for pufferligningen og er nok den mest anvendte pH-formel i medicin. I denne artikel præsenteres ligningen kort og herudover bevises den.

Først vil jeg lige definere et generelt ligevægtssystem for en syre der reagerer med vand.

HA + H_2O rightleftharpoons H_3O^+ + A^-

Her er HA en generel formel for en syre (H symboliserer at enhver syre kan afgive en proton) og A- er den deprotonerede, korresponderende base.

Dette er jo en kemisk ligevægt og derfor kan vi opskrive ligevægtsloven for denne:

K_a = frac{[A^-] cdot [H_3O^+]}{[HA]}

Bemærk her at vand ikke deltager i ligevægtsloven, da det er solvent og derfor indgår i ligevægtsloven med 1. K_a er syrestyrkekonstanten. Vi ved at vi også kan tage -log til denne og så kalder vi den for pKa.

pK_a = -log(K_a) = -frac{[A^-] cdot [H_3O^+]}{[HA]}

Hvis man tager logaritmen til et produkt, er det det samme som summen af logaritmen af hver faktor (dvs. log(a cdot b) = log(a)+log(b)).  Vi får:

pK_a = �-log[H_3O^+] - log left(frac{[A^-]}{[HA]} right)

-log[H3O+] er jo pH:

pK_a = �pH - �log left(frac{[A^-]}{[HA]} right)

Vi kan nu isolere pH:

pH = pK_a + log frac{[A^-]}{[HA]}

Hvornår gælder Henderson-Hasselbach ligningen?

Vi kan se at Henderson-Hasselbach ligningen egentlig bare er ligevægtsloven i forklædning. Det betyder at den kræver blot at der er ligevægt (da det er her ligevægtsloven gælder) og at reaktionen ikke forløber fuldstændigt (da [HA]=0 og der derfor står 0 i nævner) eller slet ikke (da [A-] = 0 og log(0) er ikke defineret). Den beregner pH i en opløsning hvor både en syre og dens korresponderende base er til stede. En sådan opløsening kalder vi for en pufferopløsening og dem er der flere af i kroppen, hvoraf bikarbonatsystemet er det største.

Ioniseringsgraden

Bemærk også at Henderson-Hasselbach ligningen siger noget om ioniseringsgraden af lægemidler, dvs. hvor meget der findes på deprotoneret eller protoneret form ved en bestemt pH. Dette er følgende forhold:

frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{pH-pK_a}

Nogle gange definerer man ogsåå ioniseringsgraden som den deprotonerede andel i forhold til den totale mængde syre. Det angives ofte i procent:

(Ioniseringsgrad=frac{[A^-]}{[A^-]+[HA]})

På den måde kan man regne ud om et lægemiddel forholdsvis vil være på henholdsvis protoneret eller deprotoneret form i f.eks. maven (pH=2) eller tyndtarmen (pH=5).


Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *