Speciale: Almen medicin

Almen medicin er specialet for praktiserende læger, og er repræsenteret ved specialeselskabet DSAM.

Relevante sygdomme & tilstande: