Sertralin

Sertralin er SSRI antidepressivum.

 • Aktivt stof: Sertralin
 • Produktnavne: Zoloft
 • ATC-kode: N06AB06

Indikation & dosisforslag

Ved depression:

 • Sertralin tabl. 50 mg x 1 tabl. dgl.
 • Kan øges med 50 mg med 1 uges intervaller indtil maksdosis på 200 mg dgl.

Bivirkninger

 • En hyppig bivirkning ved opstart er kvalme. Man kan med fordel starte op med en dosis på 25 mg dgl. de første 4-6 dage, og herefter trappe videre op til 50 mg dgl.

Seponering

 • Overvej seponering efter ½ – 1 års symptomfrihed hos patienter, som kun har haft én depressiv episode.
 • Hvis patienten har haft en eller flere depressioner tidligere, eller hvis andre risikofaktorer for tilbagefald er til stede, anbefales det at fortsætte behandlingen i minimum 2 år efter opnået remission.
 • Fortsat behov for behandling revurderes årligt.
 • Seponering ved langsom udtrapning over én til flere måneder. Halver dosis med 1-2 ugers mellemrum. Ved seponeringssymptomer kan der vendes tilbage til forrige dosis, hvorfra nedtrapningen fortsættes.

Værd at vide

 • Combar vælges ofte til ældre fremfor Sertralin grundet mindre risiko for hyponatriæmi, men det giver øget risiko for vægtøgning.

Referencer


Sidst opdateret 17. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *