Pyrofosfat artrit

Pyrofosfat artrit er en krystalartrit (ligesom arteritis urica). Kaldes også Calcium pyrofosfat deposition (CPPD) disease eller pseudogout.

Se også artritis urica.

Ætiologi

  • Skyldes aflejring af Calcium pyrofosfat i leddene. Dette giver akut inflammation.
  • Ses sjældent hos pt. under 60 år.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Diagnosticeres ved relevant klinik og ledpunktur hvor der kan påvises pyrofosfat.
  • Symptomer: Svære smerter og akut funktionsnedsættelse.
  • Paraklinik: Kan give forhøjet CRP.

Behandling

  • Hvis ikke kontraindiceret (fx. grundet alder) kan behandles med NSAID i 5-7 dage. Alternativ Colchicin.
  • Kan behandles med prednisolon, initielt 25 mg dgl., som trappes ud over 10-14 dage.
  • Ved tre eller flere anfald årligt skal overvejes profylaktisk behandling med Colchicin 0,6 mg x 2 dgl, hvis dette ikke er kontraindiceret.

Referencer


Sidst opdateret 21. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *