Arthritis urica

Arthritis urica er en gigtsygdom hvor man får hævelse i oftest et enkelt led med stærke smerter. Rammer oftest storetåen (podegra).

Se også pyrofosfat artrit.

Ætiologi

 • Rammer oftest storetåens grundled (podegra).
 • Prævalensen er 1-2%. Incidensen af AU vokser voldsomt ved se-urat > 0,5. Hyppigt ved højere alder, højere BMI og højere alkoholindtag.
 • Skyldes øget uratniveau enten pga. øget produktion eller nedsat udskillelse.
 • Speciel kødrig kost disponerer til urinsyregigt.
 • Udløsende faktorer er alkohol, andre fødevarer, kulde, akut svær sygdom, traume, kirurgi, dehydrering, vacination samt start/stop af uratsænkende behandling.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosticeres ofte udfra klinisk udseende, hvor der typisk ses et enkelt led med hævelse, rødme, varme og stærke smerter. Ofte ses thopi der er næsten diagnostisk for arthritis urica.
 • For at stille diagnosen med sikkerhed skal der udtages ledvæske og ved mikroskopi kunne findes uratkrystaller og leukocytter.
 • I starten rammes kun et enkelt led, men med årene progredierer sygdommen til flere led.
 • Paraklinik: Blodprøver kan vise forhøjet CRP og leukocytter og evt. forhøjet P-urat. Normal P-urat udelukker ikke urinsyregigt, idet det hyppigt er normal eller lav under et anfald. Man kan sagtens have CRP 3-400 og feber. Forhøjet P-urat kan være normalt, idet 80% med hyperurikæmi aldrig får klinisk AU.
 • Ældre har oftere involvering af OE led, involvering af flere led, systemisk sygdom (fx. feber og delir) og indlægges grunder AU.

Behandling

 • Inddeles i anfaldsbehandoing og profylaktisk behandling.
 • Anfaldsbehandling kan være NSAID, Prednisolon eller Colchicin. Alternativ kan man vælge Colchicin.
  • Prednisolon 25-37,5 mg dgl. i 7-10 dage.
  • Ibuprofen 600 mg x 3 eller Naproxen 500 mg x 2
  • Colchicin 0,5 mg x 1-3
 • Ved flere anfald kan vælges profylaktisk behandling. Her kan man vælge Allopurinol og Colchicin. Man må godt starte behandlingen under et anfald. Kontrol se-urat efter 4 uger, mål under 0,36 og hvis man holder se-urat under dette kan man blive rask i løbet af 3 år.
  • Allopurinol 100 mg x 1, herefter dosisøgning.
 • Målet med uratsænkende behandling er at få se-urat < 0,36, da der ikke dannes uratkrystaller under dette niveau.
 • Colchicin kan anvendes som profylakse, som overgang sammen med Allopurinol, indtil dette er optitreret, men ikke på sigt. Dette skyldes at ved behandling alene med Allopurinol får mange anfald de første 2-3 måneder og stopper behandlingen. Grunden til man ikke fortsætter Colchicin er grundet bivirkninger.

Referencer

 1. Arthritis urica (Lægehåndbogen)
 2. Behandling af artritis urica (IRF SST)

Sidst opdateret 21. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *