Speciale: Urologi

Urologi er et speciale der tager sig af urinvejssygdomme. Relevante selskaber er Dansk Urologisk Selskab.

Relevante sygdomme & tilstande: