Uafklaret vægttab

Uafklaret vægttab er et utilsigtet vægttab hvor man ikke har en god forklaring.

Se også MAS.

Ætiologi

  • Kan bl.a. skyldes malignitet, depression, H. pylori infektion, storkarsvasulit.

Diagnose & udredning

  • Grundig anamnese, herunder om der også findes B-symptomer, samt hvor stort vægttabet har været.
  • Blodprøver mhp. andre tegn på malignitet, såsom anæmi.
  • Evt. CT thorax-abdomen hvis fortsat mistanke til malignitet. Alternativt rtg. thorax eller UL.
  • Overvej at henvise pt. til et MAS forløb.
  • Paraklinik: Hgb, MCV, MCH, L+D, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, creatinin (eGFR), calcium (total), albumin, glucose, bilirubin, ALAT, basisk fosfatase, pancreasspecifik amylase, LDH, IgG-A-M, TSH, M-komponent og PP.
  • Urinstix: Tages mhp. mikrohæmaturi.
  • Fæcesprøve: Mhp. tilstedeværelse af blod.

Behandling

  • Afhænger af årsag.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *