Mistænkt Alvorlig Sygdom (MAS)

Mistænkt Alvorlig Sygdom (MAS) er en udredningsgruppe der anvendes til systematisk udredning af mulig alvorlig sygdom.

Se også MUP.

Ætiologi

 • Afhænger af udredning.

Diagnose & udredning

 • Definition: Begrundet mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft.
 • Diagnosekoder: DZ031 – Obs. pga mistanke om kræft.
 • Symptomer: Alment sygdomsfølelse, udtalt træthed, større utilsigtet vægttab, feber uden årsag, ukarakteristiske mavesmerter > 4 uger, uforklaret anæmi, diffuse knoglesmerter, abnorme blodprøver.
 • Mistanke til MAS kan være begrundet i 1) Uklare, vanskeligt tolkelige almensymptomer 2) Sværere malignitetssuspekte almensymptomer med ledsagende abnorm biokemi 3) Uforklaret febrilia 4) Para-neoplastiske suspicii.
 • Objektiv undersøgelse: Inspektion af hud, palpation af led, gl. thyroidea, lymfeknuder, mammae, abdomen eller testes, GU og rektal eksploration.
 • Paraklinik: Hgb, TRC, Leuko-diff, MCV, MCHC, Se-jern, Se-ferritin, Reticulocyttal, CRP, SR, Na, K, crea, carb, ion-Ca, urat, bili, ALAT, GGT, BASP, LDH, Amyl, glucose, IgG, IgA, IgM, PSA, CA-125. Evt. M-komponent.
 • Hypercalcæmi, forhøjet SR eller basisk fosfatase kan være suspekt for malignitet.
 • Urinstix: Stixes for nitrit, leukocytter, blod og protein.
 • EKG: Bør altid gennemføres.
 • Fæces: Kan undersøges for blod.
 • Billeddiagnostik: Rtg. thorax, Relevant UL eller CT thorax-abdomen (inkluder halsen og bækken).
 • Hos ældre kvinder henvist i MAS-forløb bør dette også inkludere en GU.

Behandling

 • Afhænger af udredning.

Referencer

 1. Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft (SST)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *