Dyspepsi

Dyspepsi er betegnelsen for smerter eller ubehag fra den øvre mavetarmkanal.

Ætiologi

 • Prævalensen af dyspepsi er 25-40%.
 • Kan skyldes flere forskellige tilstande. Inddeles i funktionelle tilstande (funktionel dyspepsi) eller organiske årsager. I 59% tilfælde kan gastroskopi ikke forklare symptomerne. Af de resterende 41% organiske årsager er 24% erosiv reflukssygdom, 10% ulcus duodeni, 6% ulcus ventriculi og under 1% cancer. Af de 59% vil der være nogle tilfælde af non-erosiv reflykssygdom eller endoskopi-negativ reflukssygdom, mens resten vil have funktionel dyspepsi.
 • H. pylori infektion forekommer i 20-25% af dyspepsi patienter.

Diagnose & udredning

 • Definition: Dyspepsi omfatter en gruppe af symptomer, som antages at stamme fra den øvre mave-tarm-kanal. Kardinalsymptomet er smerter eller ubehag i epigastriet (DSAM 2021).
 • Diagnose: Udfra anamnese. Overvej urea-breath-test eller fæces-antigentest mhp. detektering af H. pylori. Overvej gastroskopi hos nogle patienter.
 • Symptomer: Smerter eller ubehag i epigastriet, tidlig mæthedsfornemmelse, halsbrand, kvalme, opkastning, oppustethed og alment ubehag.
 • Når halsbrand eller sure opstød er dominerende kaldes det gastroøsofageal refluks.
 • Differentialdiagnoser: Medicinbivirkninger (særligt NSAID og ASA), galdevejslidelser, pancreassygdom, colon irritable, obstipation, laktoseintolerans, cøliaki, diabetisk gastroparese, myxødem eller kardielle lidelser.
 • Gastrit er en histologisk diagnose. Ulcus er en diagnose der kun kan stilles ved gastroskopi. Hiatushernie og cardiainsuficciens er gastroskopi diagnoser.
 • Faresignaler: Synkesmerter/synkebesvær af over to ugers varighed, Vedvarende opkastninger uden anden forklaring, Gastrointestinal blødning eller blødningsanæmi, Betydende uforklarligt vægttab, Abdominal udfyldning eller Nyopstået og vedvarende dyspepsi hos personer > 45 år. Ved faresignaler skal man være opmærksom på pakkeforløb for kræft i oesophagus, cardia og ventrikel.
 • H. pylori test: Gøres med urea breath test eller fæces-antigentest. Sensitivitet og specificitet er 90-95% for begge metoder. Man skal holde pause med PPI 7 dage før test og må ikke få antibiotika 4 uger før test. En retest kan tidligst laves 4 uger efter eradikationskur.
 • Gastroskopi: Patienter med faresignaler, alder>45 år med debut eller væsentlig ændring i dyspepsisymptomer, pt. med dyspepsi og ASA/NSAID behov uden det er muligt at seponere, pt. over 45 år med fortsat dyspepsi efter NSAID/ASA er seponeret og det kan overvejes ved pt. med langvarige symptomer uden effekt af primærbehandling.
 • Patienter, der udvikler faresignaler eller har symptomer og fortsat behov for ASA-/NSAID-behandling anbefales re-gastroskopi.

Behandling

 • Ved positiv Helicobacter pylori-test behandles med eradikationskur. Her er førstevalg tripplekur i 7 dage med Clarithromycin 500 mg x 2 + Amoxicillin 1 g x 2 / Metronidazol 500 mg x 2 + PPI (standarddosis x 2). Andetvalg er 4-stofbehandling med Bismuthsubsalicylat 125 mg x 4 + Tetracyclin 250-500 mg x 4 + Metronidazol 250 x 4 + PPI (standarddosis x 2). Hvis ny tripple kur vælges grundet behandlingssvigt Amoxicillin 1 g x 2 / Tetracyclin 500 mg x 2 + Metronidazol 500 mg x 2 + PPI (standarddosis x 2).
 • Ved negativ Helicobacter pylori-test og ingen brug af ASA/NSAID er sandsynligheden for funktionel dyspepsi størst. Overvej ikke-medikamentelle behandlingstilbud.
 • PPI anbefales ikke som “prøvebehandling” til patienter med dyspepsi uden overvejende refluks-symptomer.
 • Ved negativ Helicobacter pylori-test og reflukssymptomer kan symptomatisk behandling med PPI forsøges i 2-4 uger. Ved effekt følges en nedtrapningsstrategi til lavest mulige dosis, der kan kontrollere patientens symptomer. Ved manglende effekt seponeres behandlingen.
 • Man kan også overveje at behandle med antacida eller alginater, hvis ikke ulcus eller refluksoesophagit. Vær opmærksom på at magnesiumholdige antacida er kontraindiceret ved eGFR<30 grundet risiko for magnesiumforgiftning.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *