Kronisk træthedssyndrom (CFS)

Kronisk træthedssyndrom er en tilstand med vedvarende træthed og andre symptomer, der ikke nødvendigvis behøver at være til stede for at stille diagnosen. Kaldes også hyppigt for ME eller CFS.

Forekomst

  • I USA er prævalensen af kronisk træthedssyndrom 0,3-2,5%.
  • I DK har 1,1% mænd og 1,3% kvinder fået stillet diagnosen.

Ætiologi

  • Årsagen til sygdommen er omdiskuteret. I Danmark betragtes lidelsen som en funktionel lidelse.

Diagnose & udredning

  • Der findes i dag 9 forskellige definitioner på Kronisk træthedssyndrom.
  • CDC-definitionen: Pludselig opstået træthed af mindst 6 måneders varighed, der reducerer patientens aktivitet med mindst 50 % samt udelukkelse af andre kendte årsager til træthed. Herudover tilstedeværelse af enten 8 symptomkriterier eller 6 symptomkriterier og 2 objektive kriterier. Symptomkriterierne er: feber mellem 37,5 og 38,6 ºC; ondt i halsen; ømme hævede lymfeknuder; uforklarlig muskelsvaghed; muskelsmerter; langvarig træthed efter fysisk aktivitet; hovedpine; ledsymptomer uden objektive forandringer; neuropsykologiske klager; søvnforstyrrelser; akut debut af symptomer. Objektive kriterier er: vedvarende feber; ikke- eksudativ pharyngitis; palpable og ømme lymfeknuder på hals eller i aksiller.
  • Oxford-kriterier: Primært en eksklusionsdiagnose.
  • IOM-definitionen: Diagnostiske kriterier omfatter: 1. En betydelig reduktion eller forringelse, hvad angår erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale eller personlige aktiviteter, som varer i mere end 6 måneder, og er ledsaget af træthed, som er dyb, og som ikke har været der tidligere, og som ikke er resultatet af igangværende overdreven anstrengelse, og ikke lindres ved hvile. 2. Utilpashed efter anstrengelse (Post-exertional malaise) 3. Manglende oplevelse af at være udhvilet efter søvn. Mindst en af de to følgende manifestationer er også påkrævet: 1. Kognitiv svækkelse eller 2. Ortostatisk intolerance.

Behandling

  • En del af behandlingen er træning, men denne behandling er omdiskuteret. Formålet er at undgå dekonditionering.
  • Et andet forslag til behandling er kognitiv adfærdsterapi.

Data

  • Synonymer: Myalgisk Encephalomyelitis, ME, CFS, Postviralt træthedssyndrom, Kronisk trætheds-immundysfunktion-syndrom, systemic exertion intolerance disease, SEID, Post-infektiøs fatigue syndrome, PIFS.

Referencer


Sidst opdateret 17. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *