Hypoalbuminæmi

Hypoalbuminæmi er betegnelsen for lavt niveau af albumin i blodet.

Ætiologi

  • Albumin udgør 50% af proteinindholdet og 75-80% af det kolloidosmotiske tryk. Når albuminniveauet falder, kan det kolloidosmotiske tryk ikke opretholdes hvilket fører til universelle ødemer. Ændringer i albuminniveauet påvirker funktionen af trombocytter. Mange stoffer er proteinbundet til albumin, og ved lavere niveauer stiger de frie koncentrationer af disse.
  • Hypoalbuminæmi kan ses ved en lang række tilstande, herunder nefrotisk syndrom, leversvigt, hjertesvigt og underernæring. Hypoalbuminæmi kan skyldes problemer med albuminsyntesen, mindre proteinindtag, øget tab af albumin, akut og kronisk inflammation.
  • Albuminniveauet afhænger af albuminsyntesen, albuminsekretionen, albumindistributionen og albuminnedbrydningen. Albumin syntetiseres og sesceneres i leveren – det lagres ikke i leveren. Albumin passerer til blodbanen via lymfesystemet og direkte til blodet. Halveringstiden for intravaskulær albumin er 16 timer. Sygdomme som nefrose, ascites, lymfødem og andre kan øge tabet af albumin fra plasma.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udfra blodprøve der viser lav albumin.
  • Klinisk vil man ofte finde universelle ødemer.

Behandling

  • Skal oftest ikke behandles, fordi virkningen af human albumin vil være meget kort og det reducerer ikke mortaliteten.
  • Loopdiuretika virker ikke mod albuminmedieret universelle ødemer.

Prognose

  • Hypoalbuminæmi er en prognostisk faktor for højere mortalitet og morbiditet.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *