Blå mærker

Tendens til blå mærker er et potentielt symptom på alvorlig sygdom, men er oftest helt ufarligt.

Ætiologi

 • Årsager til blå mærker kan inddeles i sygdomme i blodkar og omkringliggende væv, blodpladeabnormaliteter og koagulationsforstyrrelser.
 • Kan skyldes Purpura simplex, der er benign tendens til blå mærker uden kendt ætiologi, som ikke kræver behandling. Ses hyppigt hos kvinder.
 • Alkoholmisbrug giver hyppigere blå mærker.
 • Medicin kan give blå mærker, specielt blodfortyndende behandling.
 • Senil purpora er et aldersfænomen, hvor ældre får tendens til blå mærker.
 • Cushings syndrom, Marfans syndrom, Vitamin C mangel, Ehlers-Danlos syndrom eller bindevævssyndrom kan give blodudtrækninger.
 • Kan skyldes DIC, leversvigt, vitamin K mangel, Hæmofili A, Hæmofili B, Vaskulit (inkl. Henoch-Schönlein), leukæmi, lymfomer, myelodysplastisk syndrom, ITP, TTP, anæmi, trombocytopati, trombocytopeni.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Grundig anamnese, objektiv undersøgelse, medicingennemgang og blodprøver. Fokus på blødning. Udeluk leukæmi. Alkoholforbrug.
 • Paraklinisk: Hb, leukocytter, difftælling, trombocytter, INR, D-dimer, APTT, Fibrinogen, Antitrombin, ALAT, LDH, Basisk fosfatase, Bilirubiner, Albumin, kreatinin, Natrium, Kalium kan tages.
 • Medicingennemgang: Evt. bivirkning til AK-behandling, trombocythæmmee, Prednisolon, SSRI, NSAID.

Behandling

 • Afhænger af årsag. Evt. pausering af blodfortyndende behandling. Transfusioner.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *