Svimmelhed

Svimmelhed er en forstyrrelse af balancesansen, der kan skyldes flere ting.

Ætiologi

 • Den hyppigste årsag til svimmelhed er øresten (BPPV).
 • Vestibularisneurit (Virus på balancenerven)
 • Menieres sygdom
 • Psykogen svimmelhed
 • Hjertesygdom
 • Anæmi
 • Diabetes
 • Stofskiftesygdom
 • Dehydrering
 • Medicinbivirkninger
 • Alkoholforbrug
 • Stofmisbrug
 • Sjældne årsager er akustikusneuron, multipel sklerose og hjernesvulst

Diagnose & udredning

 • Definition: Vertigo defineres som bevægeillusion, mens svimmelhed er et subjektivt symptom – en forstyrret spatial orientering [6]. Hvis der er tale om ægte vertigo, er der stor sandsynlighed for at årsagen er vestibulært. Er der tale om uspecifik svimmelhed, udelukker dette ikke vestibulær årsag, men man skal i større grad overveje differentialdiagnoser.
 • Der skelnes mellem rotatorisk eller nautisk svimmelhed. Rotatorisk svimmelhed er som at det hele drejer rundt i hovedet. Nautisk svimmelhed er en fornemmelse af at verden gynger. Andre former for svimmelhed er ukarakteristisk svimmelhed.
 • Ved udredning af svimmelhed er det vigtig at undersøge for om der er stillingsafhængige symptomer, ortostatisk blodtryk eller puls forandringer, observation af gangfunktion og hvorvidt der kan findes nystagmus. Der skal også spørges ind til tidsforløb samt provokerende og lindrende faktorer.
 • Der bør udføres HINTS test på pt. med svimmelhed hvor symptomer har varet i timer eller dage og med spontan nystagmus. Følgende fund indicerer til akut MRC da det peger på en central årsag til svimmelhed: 1) Bidirektionel nystagmus 2) Abnorm Skew test 3) Normal head impulse test. Ved ikke-bidirektionel nystagmus, normal skew test og abnorm head impulse test (korrektion mod centrum horisontalt) peger det på perifær årsag, som f.eks. Øresten.
 • Der laves Dix-Hallpike test hvis svimmelhed kun har varet fx. 30 sekunder og uden nystagmus.
Algoritme for udredning af svimmel patient

Behandling

 • Afhænger af årsagen
 • Øresten kan behandles med Epleys manøvre.
 • Ved mistanke til vestibularisneuritis kan forsøges med Prednisolon 60 mg i 5 dage, herefter nedtrapning over 5 dage. Der kan også forsøges med Marzine eller Clemastin i 2 dage.
 • Ved mistanke til Menieres sygdom kan anvendes Betaserc 8 mg, 1 tablet ved behov, max x 6.

Referencer

 1. Svimmelhed (Patienthåndbogen)
 2. Epleys manøvre
 3. Neuro.dk NBV
 4. Approach to the patient with dizziness
 5. ABC om Yrsel på akuten (Läkartidningen)
 6. Den kronisk svimle patient – Statusartikel. Ugeskr Læger 2021;183:V09200656
 7. Edlow JA, Carpenter C, Akhter M, Khoujah D, Marcolini E, Meurer WJ, Morrill D, Naples JG, Ohle R, Omron R, Sharif S, Siket M, Upadhye S, E Silva LOJ, Sundberg E, Tartt K, Vanni S, Newman-Toker DE, Bellolio F. Guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department 3 (GRACE-3): Acute dizziness and vertigo in the emergency department. Acad Emerg Med. 2023 May;30(5):442-486. doi: 10.1111/acem.14728. PMID: 37166022.
 8. Den episodisk svimle patient (Ugeskrift for læger)

Sidst opdateret 25. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *