Hæmokromatose

Hæmokromatose er en tilstand hvor man har et stort jernniveau i kroppen, hvilket kan være toksisk.

Ætiologi

  • Kan skyldes Hereditær hæmokromatose (HH), der er en autosomal recessiv tilstand, hvor man øger jernoptaget fra tarmene, hvilket giver et stort jernniveau i kroppen. Penetransen af sygdommen er meget lav, hvorfor man ikke screener for den.
  • Jernophobningen sker især i leveren, pankreas, led, hjertet, hypofysen og gonader.
  • Kan også skyldes sekundær hæmokromatose, grundet Ineffektiv erytropoiese, Aplastisk anæmi, Kronisk leversygdom eller Multiple transfusioner.
  • Hereditær hæmokromatose er den hyppigste arvelige tilstand som er kendt.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Initielt udfra blodprøver. Genetisk undersøges for mutationer i HFE-genet.
  • Paraklinisk: Ofte høj transferrin-mætning, høj Ferritin. Jern er forhøjet. Moderat forhøjet ALAT.

Behandling

  • Behandles med blodtapninger (venesectio), typisk 500 ml hver anden uge.
  • I nogle tilfælde kontrollerer man bare blodprøver og gennemfører så venesectio afhængig af disse. Her vil man ofte stile efter en ferritin omkring 50 og en transferrinmætning under 40%.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *