Akut myoloid leukæmi (AML)

Akut myeloid leukæmi er en form for akut leukæmi, der rammer den myeloide cellelinje.

Se også:

Ætiologi

  • Forekomst: Der ses ca. 250 tilfælde i Danmark hvert år.
  • Ved AML rammes den myeloide progenitorcelle. De mister evnen til at modne og differentiere. Ukontrolleret proliferation fortrænger de normale celler i knoglemarven, hvilket fører til pancytopeni.
  • Tilstanden er erhvervet og årsagen er ukendt.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udfra blodprøve med differentialtælling, knoglemarvsundersøgelse og flowcytometri.
  • Symptomer: Anæmi, blødningstendens, blå mærker, infektionstendens.
  • Paraklinik: Lav Hb, enten tårnhøj eller lave leukocytter, lave trombocytter. Differentialtælling vil vise høj tilstedeværelse af blaster.

Behandling

  • Behandlingen kan være kurativt eller palliativt intenderet.
  • Kurativ behandling er typisk intensiv kemoterapi, evt. targeteret behandling og afsluttende allogen stamcelletransplantation.
  • Palliativ behandling er typisk kemoterapi.
  • Af understøttende behandlinger generelt kan være blodtransfusioner samt behandling af infektioner og blødningskomplikationer.

Referencer


Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *