Kategori: Noter

Røntgen begynderkursus 1 – basalt om røntgen

Thorax røntgen er en af de mest udbredte røntgen optagelser der findes, og er meget udbredt i klinikken. Røntgenstråler er elektromagnetisk stråling, hvor der altså udsendes fotoner (lyspartikler) mod patientens thorax. De har dog en højere frekvens, og dermed højere energi, end synligt lys. Den høje energi går at de penetrerer væv meget lettere end synligt lys.

Continue reading “Røntgen begynderkursus 1 – basalt om røntgen”

Hybridisering af orbitaler

Mange egenskaber ved molekyler, som f.eks. bindingsvinkler for nogle molekyler, kan ikke forklares ved almindelige atomorbitaler (s-orbitaler, p-orbitaler osv.). Mange egenskaber for molekyler kan bedst forklares ved at konstruere nogle nye orbitaler, kaldet hybridorbitaler, som dannes ved hybridisering af atomorbitaler (hybridisering = sammenblanding). Man danner altså hybridorbitalerne for et molekyle ved at lave en sammenblanding af valensorbitaler.

Continue reading “Hybridisering af orbitaler”

Alt om termodynamik

Termodynamik er læren om energiomdannelse i kemiske reaktioner. Man siger at enhver kemisk reaktion forløber indtil den har opnået kemisk ligevægt. Ved kemisk ligevægt sker der ikke længere en nettoreaktion, men der kan sagtens ske reaktioner i begge retninger af ligevægten – blot det sker med samme hastighed. Med termodynamik kan man forudsige retningen af en reaktion (den spontane reaktion).

Continue reading “Alt om termodynamik”

Opløselighed

En opløsning er en homogen blanding af to eller flere rene stoffer (NB: en homogen blanding er en ensartet blanding, dvs. hvor sammensætningen af blandingen er nøjagtig ens over hele opløsningen). Man skelner mellem det stof der opløses (solut) og det stoffet opløses i (solvent/opløsningsmiddel). En solut siges at være opløselig i solventet, netop hvis det er muligt at opløse det fuldstændigt i solventet ved den pågældende temperatur.

Continue reading “Opløselighed”

Kemiske bindinger

I denne artikel gennemgår jeg det generelle ved kemiske bindinger. Kemisk binding sker mellem elektroner. Når man skal beskrive en kemisk binding forestiller man sig to ladninger (elektroner) som nærmer sig, laver et overlap og har den afstand der giver den mindste energi (lavest energiniveau = mest stabil).

Continue reading “Kemiske bindinger”

Elimination af lægemidler

Elimination af lægemidler er en del af farmakokinetiken. Elimination betyder at mængden af lægemidlet i den form det blev tilført kroppen falder. Dette kan enten ske ved kemisk omdannelse, kaldet metabolisme eller biotransformation. Eller det kan ske ved at blive udskilt fra kroppen, kaldet ekskretion. Elimination er derfor summen af metabolisme og ekskretion.

Continue reading “Elimination af lægemidler”

Grundlæggende om farmakodynamik

Farmakologien der er læren om lægemidler kan deles op i to faggrupper kaldet Farmacodynamik og Farmacokinetik. Farmakodynamik er læren om hvad lægemidlet gør ved kroppen, mens Farmakokinetik er læren om hvad kroppen gør ved lægemidlet. I denne artikel beskrives hvad farmakodynamik handler om, dvs. den del der behandler hvad lægemidlet gør ved kroppen.

Continue reading “Grundlæggende om farmakodynamik”