Kemiske funktionelle grupper

En funktionel gruppe er en del af et molekyle hvor mekanismen for reaktioner kan ske. Det er grupper som karakteriserer de forskellige molekyler. Et molekyle kan sagtens have flere funktionelle grupper.

En alkohol er et alkylkæde hvorpå der er bundet en hydroxylgruppe (OH).

En phenol er en benzenring hvorpå der er bundet en hydroxylgruppe (OH).

En aldehyd er en alkylkæde hvor der i enden sidder et C-atom dobbeltbundet til et O-atom og enkeltbundet til et H-atom (En CHO gruppe).

En keton er en alkylkæde hvorpå der i midten sidder et C-atom dobbeltbundet til et o-atom.

Et syrechlorid er en alkylkæde hvor der i enden er et C-atom dobbeltbundet til O-atom og enkeltbundet til Cl-atom.

Et syreanhydrid er 2 carboxylsyre hvor vand er fjernet og så er de bundet sammen.

En ester er en alkohol og carboxylsyre hvor vand er fjernet og så er de bundet sammen.

En nitril er en alkylkæde med et C-atom trippelbundet til N-atom for enden.

En thiol er en alkylkæde med en SH-gruppe for enden.

En thioether er to alkylkæder bundet sammen med S-atom.

En thioester er en carboxylsyre og en thiol hvor vand er fjernet og så er de bundet sammen.

En amin er en alkylkæde med en NH gruppe for enden.

En amid er en alkylkæde hvor en C=O gruppe er nabo til NH gruppe.

En ether er to alkylkæder bundet sammen med O-atom.

En nitrogruppe er en alkylkæde med NO2 for enden.

En sulfosyre er et S-atom med to dobbeltbinder til O-atomer, enkeltbundet til OH gruppe og enkeltbundet til R-gruppe.

funktionellegrupper

Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *