Røntgen begynderkursus 4 – abnormaliteter

I dette afsnit af min røntgen tutorial vil jeg begynde at beskrive nogle af de abnormaliteter man kan se på et røntgenbillede. Hvis du gik glip af tidligere afsnit kan du finde afsnit 1afsnit 2 og afsnit 3 her. 

Luftveje

På et røntgenbillede kan man normalt se trachea samt de to hovedbronkier. På et røntgenbillede kan luftvejene enten være indsnævret, afvigende eller der kan være fremmedlegemer i luftvejene.

Indsnævrede luftveje

Dette er et billede af en 3-årig dreng med hoste og feber. Her kan du se hvordan luftvejene bliver næsten klemt af i toppen af dem. Dette kaldes også for et spirtegn, fordi det ligner lidt spirret på en kirke.

xray17

Vær dog opmærksom på at indsnævrede luftveje kan man nemt overdiagnosticere på røntgenbilleder, fordi der er strukturer der ligger foran luftvejene. Derfor er sygehistorien vigtig.

Afvigende luftveje

Afvigende luftveje skyldes som regel at der er forskelligt intrathoracalt tryk mellem højre og venstre side.

Abnormaliteter der får trachea til at afvige væk fra den afficerede side, kan være pneumothorax og pleural effusion. Abnormaliteter der får trachea til at afvige mod den afficerede side, kan være atelektase, fjernelse af lunger, pleural fibrose eller pulmonær fibrose.

Nedenunder ses to eksempler på afvigende luftveje. I første eksempel kan man se at trachea devierer over mod højre side i forhold til midtlinjen. Derfor må abnormaliteten skyldes et øget tryk i venstre side, pga. en stor pleural effusion på venstre side. På højre side ses at midtlinjen er skrådrejet og at trachea derfor er på venstre side. Der må derfor være et undertryk på venstre lunge, pga. et kollaps. Formentlig ikke pga. pneumothorax, men snarere en obstruktion af venstre hovedbronkius pga. en tumor.

xray19

Fremmedlegemer i luftvejene

Her er et eksempel på fremmedlegemer i luftvejene. Der synes nu at være et stort objekt der sidder fast i højre hovedbronkius.

xray18

Knogler

På et røntgenbillede kan man også se knogler. På et røntgenbillede kan man se frakturer (gamle og nye), deformaliteter som kyfose eller scoliose eller luxationer.

Ribbensfraktur

Fraktur af et ribben kan nogle gange ses på et thoraxrøntgen. Andre gange kan de være svære at identificere på et røntgen.

xray20

Følgende patient har formentlig en gammel ribbenfraktur, hvilket ses ved en fortykning på ribbenet med callusdannelse.

xray21

Klavikulafraktur

En klavikulafraktur kan også ses på et thoraxrøntgen.

xray22

Skoliose og kyfose

Man kan også se et skoliose og kyfose på et thoraxrøntgen. Skoliose er lettest at se på et PA-view (se venstre), mens en kyfose er lettest at se på et lateralt view (se højre).

xray23

Knogleschlerose

Man kan også se knogleschlerose på et røntgen, hvor man vil se en øget densitet af knoglestrukturen.

xray24

Knoglelyse

Knoglelyse er en nedbrydning af knoglen, som kan ses ved at knogledensiteten er mindre.

Ribbensknuder

Ribbensknuder er deformiteter der ses på ribben. Det kan være på den superiore overflade eller inferiore overflade.

xray25

Cervikalt ribben

Nogle gange kan man se et såkaldt cervikalt ribben, der er et ekstra ribben der kommer fra C7. Det er en anatomisk variant med en prævalens på 0,5-1%. De kan være unilaterale eller bilaterale og er ofte et tilfældigt fund på et røntgenbillede.

xray26

Blødt væv

Abnormaliteter i det bløde væv kan nogle gange være svære at se end på knogler.

Subkutant emfysem

Et subkutant emfysem er luft der er kommet ned i det subkutane væv.

xray27

Hjertet

Når man skal vurdere hjertets størrelse på et røntgen, kan dette kun gøres på et PA-view. På et AP-view vil hjertet blive forstørret, fordi hjertet er tættere på røntgenkilden og det aftryk der detekteres derfor bliver større. Nedenunder ses den samme patient taget i henholdsvis et PA-view og et AP-view.

xray28

Cardiomegali

Cardiomegali betyder at hjertet er større end normalt. For at vurdere om en patient har cardiomegali, anvendes det cardiothorakale forhold:

Cardiothorakale forhold = max. bredde af hjertet / max. bredde af thorax

Hvis denne ratio er mere end 50% på et PA-view, siges patienten at have cardiomegali.

xray29

På venstre billede vil dette forhold være 40%, hvilket er normalt. På højre side er det 60%, hvilket betyder der er tale om cardiomegali.

Man kan også nogle gange se at det er venstre atrium der er forstørret, ved at den carinale vinkel er større end 90 grader. Herudover kan man også lægge mærke til at der er to steder vi kan se hjertets rand på venstre side af billedet. Den yderste rand er højre atrium – den inderste er venstre atrium.

xray30

Pericardial effusion

Ikke alle pericardielle effusioner kan ses på et røntgen, men nogle kan. Et tegn på dette er en forstørret hjertesilhuet.

xray31

Mediastinum

Et bredt mediastinum er defineret som værende større end 8 cm. De hyppigste grunde er rotation af patienten, utilstrækkelig inspiration eller at optagelsen er et AP view.

Hilus

Man kan også genkende forstørrede hilus på et røntgenbillede, hvilket kan være et tegn på lungecancer.

xray32

Pneumothorax

en pneumothorax ses når der er luft i det pleurale rum, der ligger omkring lungerne. Nedenunder ses et eksempel på en lille pneumothorax, hvor der ses et luftbånd på under 2 cm.

xray33

Det kan være lettere at se på en ekspiratorisk optagelse, hvor pneumothorax bliver bredere at se på.

xray34

Man kan også nogle gange se det nemmere på et inverst view:

xray35

Man kan også lægge mærke til det dybe sulcustegn:

xray36

Pleural effusion

Pleurale effusioner er hvor der er væske i lungerne.

xray37

Små effusioner vil blive synligt først på den laterale view før den bliver det på en PA-view.

Nogle gange kan der også være væske fanget i en fissur, så det ligner en tumor. Det kalder man for en pseudotumor.

xray38


Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *