Oversigt over reaktioner

Her vil jeg give en kort oversigt over nogle af de vigtigste reaktionstyper der findes i Organisk kemi. Oversigten kan bruges til hurtigt at slå op hvilke reaktioner man kan lave. Oversigten vil løbende blive udvidet.

Alkyl halider

En alkylhalid er et stof der består af en alkylgruppe hvortil der er bundet halogener, dvs. Cl, Br, F eller I.

Hydrolyse af alkylhalider

Ved en hydrolyse af et alkylhalid sker der en udskiftning af halogenet med en OH-gruppe.

1

Williamson ether syntese

Når man skal danne en ether udfra en alkylhalid, kan man anvende Williamson ether syntesen.

2

Omdannelse af alkylhalid til nitriler

Man kan udskifte en halogen med en nitril på følgende måde:

3

Omdannelse af alkylhalid til aminer

En alkylhalid kan omdannes til en amin ved tilførsel af ammoniak under basiske betingelser.

4

Dannelse af alkener fra alkylhalider

Sådan dannes en alken udfra en alkylhalid.

5

Dannelse af grignard reagens

Grignardreagenser er reagenser hvor der i alkylhalidet er indsat et Mg. De er meget anvendte i organisk kemi, specielt fordi man får vendt polariteten af det C-atom som Mg sidder på, fra at være elektropositiv til at være elektronegativ. Det gør at det nemmere kan angribes af en elektrofil.

6

Phenoler

En phenol er en benzenring en hydroxygruppe på.

Syrebasereaktion

Phenoler er syrer, fordi den korresponderende base kan danne resonansstrukturer med benzenringen.

1

Omdannelse af phenol til ester

Phenoler kan forestres.

2

Omdannelse af phenoler til ethere

Man kan omdanne phenoler til ethere.

3

Elektrofil aromatisk substitution

Phenoler er o/p-dirigerende i en elektrofil aromatisk substution.

4

Kolbe reaktion

Ved en kolbereaktion sættes en carboxylsyregruppe på en phenol.

7

Sidst opdateret 30. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *