Urinvejsinfektion (UVI)

Urinvejsinfektion er betegnelsen for infektion i urinvejene, og inkluderer både øvre (pyelonefrit) og nedre urinveje (cystit).

Se også Cystit, Pyelonefrit, Pyonefrose, Bakteriuri, Recidiverende UVI.

Ætiologi

 • Skyldes infektion med bakterier i urinvejene.
 • Især E. coli er en hyppig bakterie der ses i UVI.
 • Risikofaktorer for udvikling af UVI er specielt urininkontinens, cystocele, diabetes mellitus, prostatahypertrofi, nedsat funktionsniveau, kognitiv svækkelse.
 • Man har spekuleret i om et fald i østrogenniveauet hos ældre disponerer til UVI, men har ikke kunnet finde evidens for forebyggelse af UVI ved pt. der tager oralt østrogentilskud.
 • Residualurin siges også at være associeret med større risiko for UVI. For mænd skaber prostatahypertrofi residualurin, hvilket er associeret med højere risiko for UVI. Men hos kvinder har studier der sammenlignede residualurin på 200 ml med 50 ml hos kvinder ikke kunnet vise en større 1-års risiko for UVI [4].

Diagnose & udredning

 • Definition: Bakteriuri, typiske symptomer og evt. forhøjet CRP.
 • Forekomst af leukocytter i en urindyrkning kaldes pyuri eller pyuria.
 • Bakteriuri og pyuri kaldes også for laboratoriebekræftet UVI. Hvis der er samtidige symptomer, kaldes det symptomatisk UVI. Hvis der ikke er symptomer kaldes det asymptomatisk UVI.
 • Diagnose: Hos kognitivt intakte patienter er der tale om UVI ved urindyrkning med vækst, leukocytter i urinstix og symptomer på UVI [4].
 • UVI hos raske, voksne, ikke-gravide kvinder uden abnormaliteter i urinveje eller recidiverede UVI kaldes for ukompliceret UVI. For alle andre er der tale om kompliceret UVI.
 • Symptomer: Svie ved vandladning, hyppigere vandladning, vandladningstrang, smerter over blæren og hæmaturi. Hvis øvre urinveje er påvirket ses typisk også rygsmerter omkring nyreloger og feber.
 • Paraklinik: Der ses som regel forhøjet CRP og leukocytter med neutrofil overvægt.
 • Urinstix: Kan være positiv for nitrit og leukocytter, men negativ urinstix udelukker ikke UVI.
 • Urindyrkning: Viser typisk signifikante mængder af bakterier, der er relevante for UVI.

Behandling

 • Behandles med antibiotika afhængig af resistensmønster ved dyrkning.
 • Hvis der ikke findes dyrkning med resistens, kan man typisk behandle empirisk med Pivmecilinam tabl. 400 mg x 3 dgl. eller Mecillinam 1 g x 3 dgl. i.v. hvis behov for i.v. antibiotika.

Referencer

 1. Pyelonefrit (Lægehåndbogen) (Opdateret 11/3 2019)
 2. Urinvejsinfektioner hos ældre (IRF SST)
 3. UVI Faqta ark (DSAM)
 4. Diagnosis and Management of Urinary Tract Infection in Older Adults
 5. Urinary Tract Infection and Asymptomatic Bacteriuria in Older Adults

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *