Cystit

Cystit er en form for UVI, hvor infektionen sidder i de nedre urinveje (blæren). Kaldes også blærebetændelse.

Se også UVI.

Ætiologi

  • Se under UVI.
  • Hyppigste bakterier er e. coli.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Typiske symptomer og bakteriuri. CRP kan være forhøjet, men ikke et krav.
  • Symptomer: Svie ved vandladning og hyppig vandladning.
  • Paraklinisk: CRP kan være forhøjet, men behøver ikke være det.
  • Urinstix: Kan have positiv nitrit, leukocytter og blod, men kan være blank.

Behandling

  • Behandles med antibiotika, typisk udfra dyrkning af urin med resistensbestemmelse.
  • Empirisk kan vælges Penomax tabl. 400 mg x 3 dgl i 3 dage ved ukompliceret UVI og 6 dage ved kompliceret UVI. Ved penicillinallergi kan vælges Ciprofloxacin. Ved graviditet og penicillinallergi kan vælges nitrofurantoin.
  • Ved langvarig kronisk urinvejsinfektion kan man overveje antibiotikaprofylakse eller en russerkur (intravesikal antibiotika kur). En russerkur udføres ved henvisning til medicinsk amb.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *