Pyelonefrit

Pyelonefrit eller nyrebækkenbetændelse er en form for UVI, hvor der er infektion i de øvre urinveje.

Se også UVI.

Ætiologi

 • Patofysiologi: Pyelonefrit kan opstå ved ascenderende infektioner fra blæren eller akut indsættende øvre UVI.
 • E. coli ses hos 80% med pyelonefrit. Andre bakterier der ses er Klebsiella sp, Proteus mirabilis og Enterobacter sp.
 • Risikofaktorer er seksuel aktivitet, tidligere UVI, familiehistorie med UVI hos moder, komorbiditet, diabetes.

Diagnose & udredning

 • Definition: Urinvejsinfektion proksimalt for blæren, det vil sige i ureteres, nyrepelvis eller nyreparenchymet.
 • Symptomer: Svie ved vandladning, hyppig vandladning, feber, kulderystelser og flankesmerter. Man behøver ikke at have symptomer på nedre UVI for at have pyelonefrit. Der kan også ses kvalme, opkast og mavesmerter.
 • Diagnose: Bakteriuri og symptomer på øvre UVI.
 • Bakteriuri er 90% sandsynlig hvis urinstix positiv for nitrit og 10-20% hvis urinstix negativ for både nitrit og leukocytter. Hvis positiv for leukocytter og blod, er der 70% sandsynlighed for bakteriuri.
 • Paraklinisk: Der er ofte markant forhøjet CRP og leukocytter med neutrofil overvægt.
 • Man bør altid kontrollere kreatinin ved pyelonefrit, og hvis forhøjet, skal der undersøges for hydronefrose.
 • Raske drenge og yngre mænd med pyelonefrit, skal udredes nærmere via urologerne. Ved unge kvinder udredes først ved 2. tilfælde.

Behandling

 • Ved pyelonefrit bør antibiotisk behandling starte samme dag, og ikke vente på urindyrkning.
 • Ved mistanke til obstruktion udføres CT urografi eller UL af nyrer og urinveje, mhp. mulighed for pyonefrose (dvs. hydronefrose).
 • Behandles typisk med Pivmecillinam 400 mg x 3 dgl. i 10 dage. Ved penicillinallergi kan vælges Ciprofloxacin 500 mg x 2 dgl. i 10 dage. Gravide bør ikke behandles med Ciprofloxacin – overvej Nitrofurantoin ved graviditet og penicillinallergi.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *