Recidiverende UVI

Recidiverede UVI er betegnelsen for hyppige UVI’er.

Se også UVI.

Ætiologi

 • Man mener i de fleste tilfælde af recidiv skyldes ny infektion snarere end et tilbagefald af en infektion, også selvom der er tale om den samme bakterie [3].
 • Risikofaktorer for recidiverende UVI er samleje, ny sexpartner, første UVI før 15 års alder, historie med UVI hos mor, urininkontinens, cystocele, residualurin.
 • Nogle studier peger på at ændringer i vaginal flora disponerer til UVI.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Recidiverende UVI er betegnelsen for mere end 3 UVI’er i løbet af et år eller mere end 2 UVI’er i løbet af et halvt år [3].
 • Billeddiagnostik: Overvej CT urografi for at udelukke urinvejsabnormalitet og nyresten.

Behandling

 • Det anbefales ikke at anvende profylaktisk antibiotika, med mindre diagnosen er sikret med både gentagne UVI, bakteriuri med signifikant vækst, pyuri på urinstix og symptomer.
 • Øget væskeindtag kan forebygge recidiverende UVI. Foreslå fx. at drikke 1,5 L dgl. mere end de plejer.
 • Det anbefales at postmenopausale kvinder behandles med vaginalt østrogen (Vagifem).
 • Der er ikke evidens for anvendelse af probiotika m.m. Tranebær kan måske have en effekt hos kvinder med recidiverende UVI og påvist bakteriuri, men ikke generelt [4].
 • Vigtig med vandladning efter seksuel aktivitet.
 • Antibiotika profylakse: Der kan overvejes antibiotikaprofylakse hos pt. der har prøvet andre forebyggende metoder, som har mindst 2 tilfælde af UVI på et halvt år og har svære symptomer.
  • Nitrofurantoin 50-100 mg dgl.
  • Trimethoprim-sulfamethoxazol 40/200 mg x 1 dgl. eller 3x ugentligt
  • Trimethoprim 100 mg dgl.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Diagnosis and Management of Urinary Tract Infection in Older Adults
 2. Urinary Tract Infection and Asymptomatic Bacteriuria in Older Adults
 3. Recurrent simple cystitis in women (UpToDate)

B. Studier

 1. Williams G, Hahn D, Stephens JH, Craig JC, Hodson EM. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Apr 17;4(4):CD001321. doi: 10.1002/14651858.CD001321.pub6. PMID: 37068952; PMCID: PMC10108827.
 2. Tranebær og recidiverende urinvejsinfektioner (Ugeskrift for læger 2023)

Sidst opdateret 6. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *