Diabetisk ketoacidose (DKA)

Diabetisk ketoacidose er en komplikation til diabetes mellitus, hvor der ses hyperglykæmi, ketonæmi og acidose.

Se også hyperosmolær hyperglykæmi (HONK), euglykæmisk diabetisk ketoacidose og alkolisk ketoacidose.

Ætiologi

 • Forekomst: Diabetisk ketoacidose forårsager 700 indlæggelser årligt. Cirka 13 ud af 1000 diabetespatienter får årligt Diabetisk ketoacidose.
 • Diabetisk ketoacidose er sjældent ved type 2 diabetes – her er HONK mere hyppigt.
 • Diabetisk ketoacidose skyldes insulinmangel.
 • Insulinmangel fører til hyperglykæmi. Herudover sker der en øget lipolyse, hvilket fører til dannelse af frie fedtsyrer der er substrat for leverens ketogenese, hvilket fører til blodketondannelse. Ketonstoffer er syre, hvorfor der opstår en metabolisk acidose.
 • Hyperglykæmi fører til osmotisk diurese, hvorved der tabes både vand, natrium og kalium.
 • Årsagen til insulinmangel er hyppigst en infektion.
 • Ketoacidose er meget sjældent ved T2DM, men obs på risikoen for euglykæmisk ketoacidose hos pt. der får SGLT2 hæmmere.
 • Ved DKA er det svært at generere feber og det kan give leukocytose.
 • For at undgå DKA skal T1DM pt. altid have insulin i kroppen, uanset hvad der tilstøder dem.

Diagnose & udredning

 • Definition: Diabetisk ketoacidose er defineret ved 1) blodketoner > 3 eller urin-ketoner 2+ 2) Metabolisk acidose 3) Hyperglykæmi (BS>15).
 • Ved mistanke tages straks a-gas og blodketoner, der be- eller afkræfter diagnosen.
 • Symptomer er øget vandladning og tørst, synsforstyrrelser, slaphed, dyb vejrtrækning, hyperventilation og påvirket sensorium. Desuden ses hyppigt kvalme, opkast og mavesmerter.
 • Der findes ofte acetonefoeter.

Behandling

 • Behandling af diabetisk ketoacidose omhandler korrektion af acidose, rehydrering, korrektion af kalium, insulin og evt. bikarbonat.
 • Det vigtigste behandlingsmål er at stoppe ketonstofproduktionen og normalisere pH, ikke korrigere blodsukker.
 • Når diabetisk ketoacidose konstateres gøres følgende initielt:
  • Tag a-gas, blodprøver og blodketoner
  • Anlæg KAD og mål timediurese
  • Giv 8 IE NovoRapid som bolus
  • Opstart insulindrop (100 IE NovoRapid i 500 ml Isoton NaCl svarende til 0,2 IE/ml)
  • Opstart 1 L Isoton NaCl den første time (med mindre BS<15)
  • Opstart KNaCl infusion afhængig af se-K (se-K<3 750 ml/t, se-K 3-4 500 ml/t, se-K 4-5 250 ml/t, se-K>5 ingen KNaCl)
  • Fortsæt ketoacidoseregime
 • Fase 1a: Fra 0. til 5. time køres efter skema 1. Der gives 8 IE NovoRapid som bolus og så startes der op i insulindrop (100 IE NovoRapid i 500 ml isoton Nacl = 0,2 IE/ml). Insulindrophastighed justeres efter vægt. Maks fald i BS på 4 pr. time. Øg eller nedsæt insulininfusionshastighed med 50%.
 • Indtil BS<15 gives isoton NaCl, den første time 1 L, herefter 0,5 L pr. time. Når BS>15 skiftes til isoton glukose 125 ml/t.
 • Kalium korrigeres med KNaCl infusion. Der gives 750 ml/t hvis se-K < 3, 500 ml/t hvis se-K 3-4 og 250 ml/t hvis se-K 4-5. Hvis se-K>5 da gives ikke KNaCl.
 • Der måles BS hver time og ellers andre værdier iht. skema. Der måles værdier og timediurese hver time.
 • Kun bikarbonat hvis pH<6,9 og bikarbonat under 10. Behandling foregår ofte på intensiv.
 • Fase 1b: Efter 5. time skiftes til skema 2.
 • Her forsættes insulindrop efter vægt, men kan justeres ved for hurtigt fald i BS.
 • Der gives isoton NaCl hvis BS>15 og ellers isoton glukose hvis BS<15.
 • Der fortsættes KNaCl for at korrigere Kalium iht. se-K. Der gives 750 ml/t hvis se-K < 3, 500 ml/t hvis se-K 3-4 og 250 ml/t hvis se-K 4-5. Hvis se-K>5 da gives ikke KNaCl.
 • Kontroller a-gas hver 4. time. Ellers BS hver 1.-2. time. Der måles værdier og timediurese hver time.
 • Skema 2 kan udvides hvis pt. har bikarbonat < 18. Når bikarbonat > 18-20 kan man stoppe og overgå til fase 2.
 • Fase 2: Når pt. kan spise og drikke normalt, pH>7,30 og bikarbonat > 22 ophører ketoacidose regime.
 • BSx8 og NovoRapid efter skema 1. Fortsæt insulindrop den første time. BSx8 og NovoRapid efter skema skal fortsætte det første døgn efter.
 • Evt. kaliumtilskud per os.
 • Indtil pt. spiser og drikker normalt skal insulinbehovet holdes højt.
 • Fase 3: Kan overgå til normal diabetesbehandling.
 • Årsagen til diabetisk ketoacidose skal findes og behandles.

Referencer

 1. Diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykæmi (DES)
 2. Diabetisk ketoacidose (Lægehåndbogen)
 3. Ketoacidose Skema 1
 4. Ketoacidose Skema 2
 5. NovoRapid efter skema
 6. Diabetisk ketoacidose hos voksne (SHS)
 7. Diabetisk Ketoacidose i Medicinsk Kompendium
 8. Diabetic ketoacidosis (WebMD)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *