Botulisme

Botulisme er truende tilstand der skyldes infektion med clostridium botulinum.

Ætiologi

  • Botulisme forårsages af toksiner, der er produceret af den sporedannende bakterie Clostridium botulinum.
  • Toksinerne optages i motoriske nervecellers aksoner og hæmmer præsynaptisk frigørelse af acetylkolin. Botulisme manifesterer sig derfor med symmetrisk, descenderende paralyse, kranienervepareser og sekretionshæmning, mens sensorik og bevidsthedsniveau er bevaret. 

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Stilles ved påvisning af botulinumtoksin i blod ved museneutralisationstest der rekvireres ved SSI.

Behandling

  • Behandles med Antitoksin.
  • Behandlingen med antitoksin forhindrer det endnu cirkulerende toksin i at binde til nerveenderne, men ophæver ikke effekten af allerede bundet toksin. 

Komplikation

  • I svære tilfælde kan paralysen progrediere til respirationsmusklerne og forårsage respirationsinsufficiens og død.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *