Hyperosmolær hyperglykæmi (HONK)

Hyperosmolær hyperglykæmi er betegnelsen for hyperglykæmi og hyperosmolaritet, men ikke forhøjede ketoner. Kaldes også hyperosmolar hyperglycemic nonketotic syndrome (HHNS) og hyperosmolær non-ketonisk koma (HONK).

Se også diabetisk ketoacidose.

Ætiologi

 • Optræder oftest hos ældre personer med type 2-diabetes [2].
 • De hyppigst udløsende faktorer er utilstrækkelig væsketilførsel gennem flere døgn, akut infektionssygdom, cerebralt insult og behandling med diuretika, steroider, β-blokkere eller psykofarmaka [2].
 • Tilstanden er resultatet af metabolisk dekompensering hos personer med diabetes, der har tilstrækkelig egenproduktion til at undgå udvikling af ketose. Tilstanden ses derfor især hos ældre borgere med type 2-diabetes. Tilstanden kan opstå ved debut af type 2-diabetes eller ved tilstande med et udækket øget insulinbehov, fx infektion eller akut kardiovaskulær sygdom [2].
 • Akut sygdom fører til nedsat væskeindtag, der fører til dehydratio, der fører til hyperglykæmi, der fører til dehydratio, der fører til hyperglykæmi osv.

Diagnose & udredning

 • Definition: Tilstand med svær hyperglykæmi uden ketose ledsaget af massiv dehydrering og høj P-Osmolalitet [2].
 • Symptomer: Patienten er ofte initialt præget af symptomer svarende til den udløsende årsag. Derudover tiltagende tørst, polyuri og efterhånden oliguri svarende til svær dehydrering. Der ses dehydrering med nedsat hudturgor, tørre slimhinder, hypotension og takykardi [2].
 • Paraklinik: Højt P-Glukose (> 33 mmol/l), høj P-Osmolalitet og høj P-Natrium. Der er ingen acidose og ingen eller kun let forhøjet blod/urin-ketonmængde [2].

Behandling

 • Behandling af den udløsende årsag. Specielt rehydrering er vigtigt, som tommelfingerregel mangler disse pt. ca. 10 L væske. Behandling følger i øvrigt ellers behandlingen af diabetisk ketoacidose.
 • Ved ældre er der indikation for at give Fragmin s.c. 5000 IE dgl. under indlæggelsen [2].
 • Behandles på samme måde som ketoacidose, men formålet er ikke at stoppe ketonstofproduktionen, men at rehydrere.
 • Det er ikke farligt at korrigere hyperglykæmi (og dermed hyponatriæmi) hurtigt i denne situation.

Prognose

 • Hyperosmolær hyperglykæmi er en livstruende tilstand med en letalitet på op mod 30 % [2].

Referencer

 1. Hyperosmolær hyperglykæmi (Medicinsk kompendium)
 2. Eric Dryver. Emergency Medicine: Problems, Patterns and Probability
 3. Hyperosmolær hyperglykæmi (SHS)
 4. Diagnosis and Management of the Critically Ill Adult Patient with Hyperglycemic Hyperosmolar State

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *