Alkoholisk ketoacidose (AKA)

Alkohol ketoacidose er en syrebaseforstyrrelse der opstår grundet stort alkoholindtag.

Se også diabetisk ketoacidose.

Ætiologi

  • Kan opstå ved pludselig alkoholophør hos pt. med massivt alkoholoverforbrug.
  • Ketonstoffer dannes som konsekvens af dårlig ernæring og dehydrering.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Stort alkoholindtag, metabolisk acidose med forhøjet anion gap, normal glukose, forhøjede ketonstoffer.
  • Symptomer: Opkast, mavesmerter, påvirket sensorium og dehydrering.
  • Paraklinisk: Normal glukose. Forhøjede ketonstoffer. Se-ethanol vil ofte være normal, fordi acidosen begrænser alkoholindtag.
  • A-gas: Viser metabolisk acidose med forhøjet anion gap. Kan dog vise blandet syrebaseforstyrrelse, fordi alkoholindtag i sig selv kan give respiratorisk alkalose og opkast kan give metabolisk alkalose.
  • Urinstix: Ingen glukosuri.

Behandling

  • Giv glukose-holdige væsker. Husk thiamin i.v. inden.
  • Insulin er kontraindiceret.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *