Euglykæmisk diabetisk ketoacidose

Euglykæmisk eller normoglykæmisk diabetisk ketoacidose er en form for diabetisk ketoacidose, hvor blodsukker er normalt.

Se også diabetisk ketoacidose.

Ætiologi

  • SGLT2 hæmmere er associeret med udviklingen af diabetisk ketoacidose med normalt blodsukker, hvorfor de altid skal pauseres under en infektion.
  • Ses ikke som bivirkning ved pt. der tager SGLT2 hæmmere der ikke har diabetes.
  • Muskelsvinds pt. kan få en euglykæmisk non-diabetisk ketoacidose ved stressreaktioner, fordi fedtstoffer ikke kan cleares i muskler, og de derfor ender i leveren og omdannes til ketonstoffer.
  • Ketonrig diæt kan i sjældne tilfælde også give en euglykæmisk non-diabetisk ketoacidose.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Normalt BS, Metabolisk acidose på a-gas og forhøjede blodketoner hos pt. med diabetes.
  • A-gas: Vil vise metabolisk acidose.
  • Paraklinisk: BS normalt, blodketoner (3-hydroxybutyrat) forhøjet.

Behandling

  • Behandles med glukose-insulin-drop, væsketerapi og evt. bikarbonat.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *