Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)

DIC er en komplikation til flere tilstande, hvor der sker en koagulationsforstyrrelse, der fører til blødninger og mikrotromber.

Ætiologi

 • DIC er altid et udtryk for en anden underliggende sygdom, som skal findes.
 • Patofysiologi: Patofysiologien ved DIC er multifaktorel. Der skabes en forstyrrelse i den hæmostatiske proces, der både kan føre til blødning og tromboser. Blødning sker ved tab eller forbrug af prokoagulante molekyler, hvilket fører til en overdreven fibrindegradering. Tromboser skyldes en patologisk overaktivering af endothelet i mikrocirkulationen, trombocytter og koagulationssystemet, hvilket fører til tromboser i mikrocirkulationen. DIC menes at blive aktiveret af endotoksiner ved sepsis og infektioner.
 • Der ses tromboser i de små blodkar og over timer til dage ses sivende blødninger fra slimhinder og stikkanaler. Tromboser viser sig ikke som DVT, lungeemboli, apopleksi, AMI og lign (makrotromber), men i mikrocirkulationen. Dette vil vise sig ved multiorgansvigt og udbredt organiskæmi med laktatstigning.
 • Følgende tilstande kan udløse akut DIC: obstretriske komplikationer, akut pankreatit, shock, anafylaksi, store kirurgiske indgreb, hæmolytiske transfusionsreaktioner, hedeslag, slangebid, bakteriæmi med septisk shock, multitraume.
 • Følgende tilstande kan udløse subakut DIC: cancer, AML, præeklampsi, HELLP-syndrom, intrauterin fosterdød, store hæmangiomer, aortaaneurisme, pankreatit.

Diagnose & udredning

 • Definition: DIC er et pludseligt opstået, erhvervet patologisk, dysreguleret, non-adaptivt forbrug/misbrug af elementerne i den ellers normale hæmostatiske proces, som sker udbredt i karbanens mikrovaskulære system (jf. Lægehåndbogen).
 • DIC grundet sepsis eller bakteriæmi kaldes for Sepsis Induced Coagulopathy (SIC).
 • Paraklinik: Udover alm. blodprøver tages DIC-pakken der omfatter Koag 2, 7, 10 (hellere end INR), APTT, Fibrinogen, D-dimer, Antitrombin-III, Trombocytter, Hæmoglobin.
 • Der vil ses lave trombocytter, nedsat koagulationsfaktorer, forhøjet INR, forlænget APTT, nedsat antitrombin III, faldende fibrinogen, forhøjet d-dimer.

Behandling

 • Behandling af DIC er først og fremmest at behandle den tilgrundliggende årsag til DIC.
 • Der gives ikke AK-behandling, uden grundig overvejelse udfra blodprøver. Dette skyldes risiko for alvorlige blødninger. Blodprøver og klinik afgør specifik koagulationskoagulerende behandling.

Prognose

 • Dødeligheden ved sepsis med DIC er dobbelt så høj som sepsis uden DIC.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *