Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse forkortes KOL og er en udbredt lungesygdom, der især rammer rygere. Den giver anledning til nedsat lungekapacitet, og som KOL pt. kan man opleve forværring i tilstanden, fx. når man får en luftvejsinfektion. Diagnosen stilles på baggrund af en spirometri, og behandlingen er først og fremmest rygestop og inhalationsmedicin.

KOL defineres af GOLD som en heterogen lungelidelse der er karakteriseret ved kroniske respiratoriske symptomer som dyspnø, hoste, ekspektorat og exacerbationer, der skyldes abnormale luftveje (bronkitis og bronkiolitis) og alveoler (emfysem) som fører til persisterende og ofte progressiv luftvejsobstruktion [1].

Se også KOL og KOL i exa.

Referencer

  1. 2023 GOLD Guideline for KOL

Sidst opdateret 20. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *