KOL i exacerbation

KOL i exa er en forværring i KOL, hvor man har øget dyspnø, hoste og ekspektorat.

Se også KOL og Behandling med NIV.

Ætiologi

 • Skyldes ofte infektioner med vira (Rhinovirus, influenzavirus, parainfluenzavirus, coronavirus, adenovirus, RSV), bakterier (H. influenzae, pneumokokker, Moraxella catarrhalis og pseudomonas aeruginosa).
 • Årsagen til exacerbation kan være infektion, men også obstipation. 

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Kendt KOL og nu forværring i dyspnø, hoste og ekspektorat. 
 • Udredes med standardblodprøver, a-gas, rtg. thorax, ekspektorat D+R, evt. blod D+R.
 • A-gas: Viser typisk hypoksæmi og hyperkapni, evt. respiratorisk acidose. 
 • Rtg. thorax: Er ofte i.a. 
 • Hvis pt. har behov for ilt er der indikation til indlæggelse. 

Behandling

 • Der gives ilt hvor der stiles efter SAT 88-92%. 
 • Ellers gives Berodual eller Sapimol som inhalationer på System22 og gives 4-6 gange daglig under indlæggelsen. Desuden engangsdosis Solu-medrol i.v. 40 mg og Prednisolon tabl. 37,5 mg x 1 dgl. i 5 dage. 
 • Pauser IKKE vanlig inhalationsmedicin. Det gjorde man før fordi man troede det virkede kompetetiv mod akut behandling, men dette har studier vist ikke er tilfældet. 
 • Hvis øget purulent ekspektorat eller forhøjede infektionsparametre gives antibiotika, typisk Ipramol. Hvis samtidig pneumoni behandles som alm. pneumoni. Disse pt. har ofte vækst af H. influenzae eller moraxella catarrhalis i ekspektoratdyrkning. Derfor skal de ikke have makrolider, fordi H. influenza ofte ikke er dækket af makrolider. 
 • NIV: Hvis a-gas viser respiratorisk acidose med pH<7,45 og pCO2>6,0 trods 1 times behandling med inhalation på System22 og steroid er der indikation til NIV. Først udelukkes pneumothorax med rtg. thorax eller UL af lunger. Efterfølgende startes op i NIV med indstillinger PEEP = 4, P-delta = 8 og 40% ilt. Der stiles efter SAT 88-92%. Der kontrolleres a-gas hver time indtil bedring.
  • Hvis høj CO2 eller lav pH øges P-delta eller ilt mindskes. 
  • Hvis lav pO2 øges PEEP eller ilt. 
 • Hjemmeilt: Ved udskrivelse vil der være indikation for hjemmeilt ved pO2 < 7,3 eller <6,7 for rygere. 

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Førstehjælp til medicinske forvagter i FAM (SHS) (Version 3, udgave 2)
 2. Akut exacerbation af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) (DSAM) 
 3. Medicinsk behandling af KOL – stabil fase og eksacerbationer (IRF SST)
 4. Hjemme-NIV (SHS)
 5. Hjemmeiltbehandling (SHS)
 6. KOL exacerbation og NIV (DLS)
 7. Banebrydende resultater: Anbefaling om behandling af indlagte KOL-patienter bør ændres

B. Studier

 1. Sandau C, Hansen EF, Pedersen L, Jensen JUS. Hypoxemia and not hyperoxemia predicts worse outcome in severe COPD exacerbations – an observational study. Eur Clin Respir J. 2022 Dec 5;10(1):2153644. doi: 10.1080/20018525.2022.2153644. PMID: 36505897; PMCID: PMC9731582.
 2. Leuppi JD, Schuetz P, Bingisser R, Bodmer M, Briel M, Drescher T, Duerring U, Henzen C, Leibbrandt Y, Maier S, Miedinger D, Müller B, Scherr A, Schindler C, Stoeckli R, Viatte S, von Garnier C, Tamm M, Rutishauser J. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial. JAMA. 2013 Jun 5;309(21):2223-31. doi: 10.1001/jama.2013.5023. PMID: 23695200.

Sidst opdateret 19. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *