KOL i exacerbation

KOL i exa er en forværring i KOL, hvor man har øget dyspnø, hoste og ekspektorat.

Se også KOL og Behandling med NIV.

Ætiologi

 • Skyldes ofte infektioner med vira (Rhinovirus, influenzavirus, parainfluenzavirus, coronavirus, adenovirus, RSV), bakterier (H. influenzae, pneumokokker, Moraxella catarrhalis og pseudomonas aeruginosa).
 • Årsagen til exacerbation kan være infektion, men også obstipation. 

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Kendt KOL og nu forværring i dyspnø, hoste og ekspektorat. 
 • Udredes med standardblodprøver, a-gas, rtg. thorax, ekspektorat D+R, evt. blod D+R.
 • A-gas: Viser typisk hypoksæmi og hyperkapni, evt. respiratorisk acidose. 
 • Rtg. thorax: Er ofte i.a. 
 • Hvis pt. har behov for ilt er der indikation til indlæggelse. 

Behandling

 • Der gives ilt hvor der stiles efter SAT 88-92%. 
 • Ellers gives Berodual eller Sapimol som inhalationer på System22 og gives 4-6 gange daglig under indlæggelsen. Desuden engangsdosis Solu-medrol i.v. 40 mg og Prednisolon tabl. 37,5 mg x 1 dgl. i 5 dage. 
 • Pauser IKKE vanlig inhalationsmedicin. Det gjorde man før fordi man troede det virkede kompetetiv mod akut behandling, men dette har studier vist ikke er tilfældet. 
 • Hvis øget purulent ekspektorat eller forhøjede infektionsparametre gives antibiotika, typisk Ipramol. Hvis samtidig pneumoni behandles som alm. pneumoni. Disse pt. har ofte vækst af H. influenzae eller moraxella catarrhalis i ekspektoratdyrkning. Derfor skal de ikke have makrolider, fordi H. influenza ofte ikke er dækket af makrolider. 
 • NIV: Hvis a-gas viser respiratorisk acidose med pH<7,45 og pCO2>6,0 trods 1 times behandling med inhalation på System22 og steroid er der indikation til NIV. Først udelukkes pneumothorax med rtg. thorax eller UL af lunger. Efterfølgende startes op i NIV med indstillinger PEEP = 4, P-delta = 8 og 40% ilt. Der stiles efter SAT 88-92%. Der kontrolleres a-gas hver time indtil bedring.
  • Hvis høj CO2 eller lav pH øges P-delta eller ilt mindskes. 
  • Hvis lav pO2 øges PEEP eller ilt. 
 • Hjemmeilt: Ved udskrivelse vil der være indikation for hjemmeilt ved pO2 < 7,3 eller <6,7 for rygere. 

Referencer


Sidst opdateret 5. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *