Addisons krise

Addisons krise er en livstruende tilstand som følge af binyrebarkinsufficiens.

Ætiologi

  • Skyldes binyrebarkinsufficiens, men har altid en udløsende årsag man skal finde. 
  • Man producerer omkring 150 mg Hydrocortison dgl. ved en maksimal stresstilstand. 

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Overvejes ved hypotension og mavesmerter skal man overveje Addissons krise.
  • Inden opstart af behandling tages p-ACTH og spot-cortisol.
  • Paraklinisk: Ses ofte hyperkaliæmi, hyponatriæmi og normalt eller lavt BS.

Behandling

  • Der gives straks 100 mg Solu-Cortef. Herefter Solu-Cortef i.v. 50 mg x 4 dgl. Så længe patienten har gastrointestinale symptomer, gives Solu-cortef® i.v. Herefter ændres behandlingen til peroral behandling.
  • Væskebehov det første døgn er ofte 3-5 liter. 

Referencer


Sidst opdateret 20. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *