Ortostatisk hypotension

Ortostatisk hypotension er en tilstand, hvor blodtrykket falder meget når man ændrer stilling fra liggende til oprejst, hvilket kan føre til svimmelhed, besvimmelse og fald.

Ætiologi

 • Ortostatisk hypotension ses hyppigt ved akutte sygdomme, såsom dehydratio og infektioner, og forsvinder når den akutte tilstand er behandlet. 
 • Hyppigste årsag er medicinbivirkninger. Især antihypertensiva, diuretika, antidepressiva, neuroleptika og midler mod erektil dysfunktion. 
 • Alkoholinduceret ortostatisk hypotension skyldes alkoholisk autonom neuropati eller ethanolinduceret vasodilatation. 
 • Kan også skyldes Sekundær autonom insufficiens og primær autonom insufficiens. 

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles på baggrund af ortostatisk blodtryksmåling. 
 • Definition: Ortostatisk hypotension er defineret som et fald i systolisk blodtryk på mere end 20 mm Hg eller blodtryksfald til under 90 mm Hg ved overgang fra liggende til stående stilling, uanset om dette er ledsaget af symptomer (Medicinsk kompendium). 
 • Der skelnes mellem:
  • Initiel ortostatisk hypotension: Fald i BT mere end 40/20 inden for de første 30 sekunder.
  • Klassisk ortostatisk hypotension: Fald i BT mere end 20/10 inden for de første 30-180 sekunder.
  • Progressiv ortostatisk hypotension: Fald i BT mere end 20/10 (30/15 hos hypertonikere) inden for de første 3-30 minutter.
Eksempel på behandling af ortostatisk hypotension

Behandling

 • Hvis akut sygdom er årsagen behandles denne, såsom væsketerapi ved dehydratio. 
 • Først og fremmest medicingennemgang, hvor man seponerer, ændrer eller sænker dosis af medicin der kan give ortostatisk hypotension. 
 • Gode vaner med at sidde op i nogle minutter efter man har ligget ned og drikke rigelig med væske. 
 • Hvis anæmi, bør dette korrigeres. 
 • Man kan ved svær ortostatisme hvor yderligere medicinreducering ikke er muligt, eller hvor årsag ikke skyldes medicin, overveje at forsøge med Florinef tabl. 0,1 mg x 0,5 tabl. dgl. Kan øges til op til 0,2 mg dgl. Vigtig med tæt elektrolytkontrol i starten. 
 • Midodrin (Hypotron) kan anvendes, men kun hvis Florinef er forsøgt. 
 • Ved samtidig hypertension, overvej om man ikke i stedet skal intensivere antihypertensiva efter bekræftet med 24 timers blodtryksmåling. Overvej at flytte antihypertensiva til nat. 

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Ortostatisk hypotension (Medicinsk kompendium)

B. Studier

 1. Dani M, Taraborrelli P, Panagopoulos D, Dirksen A, Torocastro M, Sutton R, Lim PB. New horizons in the ageing autonomic nervous system: orthostatic hypotension and supine hypertension. Age Ageing. 2022 Aug 2;51(8):afac150. doi: 10.1093/ageing/afac150. PMID: 35930723; PMCID: PMC9724614.

Sidst opdateret 30. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *