Digoxin overdosering

Digoxin overdosering er symptomer på overdosering af Digoxin, der især kan mistænkes ved ældre.

Ætiologi

  • Skyldes ofte at Digoxin dosis ikke er reguleret til fx. en ændret nyrefunktion.

Diagnose & udredning

  • Symptomer på overdosering er primært kardiologiske (arytmier), men kan også være abdominale (kvalme, opkast, mavesmerter og appetitløshed) og neurologiske (delir, svaghed, konfusion) symptomer.
  • Stilles på baggrund af se-digoxin, der normalt skal ligge mellem 0,9 og 2,6 nmol. Omregningsfaktor nmol/l x 0,78 = µg/L. Der er ikke nogen sammenhæng mellem serumkoncentrationen og toxiciteten. Man kan godt have Digoxinforgiftning selvom der er normal serum digoxin.
  • Hvis der er alvorlige kliniske symptomer eller EKG forandringer, er der tale om Digoxin forgiftning. Kaliumniveauet er en prognostisk markør for toxiciteten.
  • Symptomer på Digoxinforgiftning skal sammenholdes med symptomer på gastroenterit, dehydratio eller nyreinsufficiens, der kan have bidraget til en højere terapeutisk dosis.
Bidirektionel VT der kan være en livstruende manifestation af Digoxin forgiftning

Behandling

  • Seponer, pauser eller sænk dosis på Digoxin.
  • Overvej om der overhovedet er fortsat indikation for Digoxin.
  • Symptomatisk bradykardi eller bradyarytmi kan også behandles med Atropin i.v. 0,25 – 0,5 mg 2-3 gange. Det kan også være relevant med pacemakerbehandling.
  • Ved Digoxin forgiftning hvor serum digoxin > 5 målt 6-8 timer efter indtagelsen, hvis S-kalium > 5,5 eller ved indtagelse af over 10 mg Digoxin er der indikation for Fab antidot. Antistof infuderes over 20 minutter.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *