Behandling med Non-Invasiv Ventilation (NIV)

I denne artikel beskrives de grundlæggende principper ved behandling med NIV. NIV anvendes hyppigt ved KOL eller pneumoni, primært for at undgå respiratorbehandling, specielt når pt. ophober kuldioxid.

Indikationer NIV er respiratorisk acidose og herudover RF>25, pO2<7 uden ilttilskud eller forværring i dyspnø/truende respiratorisk udtrætning af patienten.

Kontraindikationer er hvis man ikke er vågen (GCS<9), cirkulatorisk ustabil, store sekretmængder og opkastninger (risiko for aspiration), ubehandlet pneumothorax, problemer med luftvejene, ansigtstraumer, respirationssvigt, manglende koorperation eller fravalg af livsforlængende behandling.

Inden opstart af NIV skal pneumothorax udelukkes, fx. ved et rtg. thorax.

IPAP er tryk hvormed der blæses luft ind i lunger, EPAP er modstand mod ekspirationen. Øget modstand mod ekspiration åbner alveolerne og rekruterer derfor flere alveoler. IPAP øger tidalvolumen og sænker PaCO2. Når differencen mellem IPAP og EPAP øges udluftes CO2 og tidalvolumen øges. EPAP øger det alveolære tryk og øger blodets iltmætning. Ofte øger man både IPAP og EPAP, men IPAP mere end EPAP, således der skabes den største forskel.

Startindstillinger er IPAP = 16 (justeres efter CO2 niveau) og EPAP = 5 (justeres efter pO2 niveau). Der skal altid mindst være 7 cmH2= mellem IPAP og EPAP (trykstøtte). Backup frekvens kan være 15, I:E ratio 1:3 og ilttilskud titreres til SAY 88-92%.

På nyere apperater kan man også aflæse tidalvolumen. Tidalvolumen er som tommelfingerregel 5xkropsvægt. Man kan derfor justere NIV så det svarer til tidalvolumen.

Efter opstart af NIV tages a-gas efter 1 time og gentages mindst 1 gang pr. time de første 4 timer. Herefter kontrol med a-gas efter behov.

Alternative startindstillinger kan være PEEP 5, P-delta 11 og 40% ilttilskud. Bemærk PEEP ≈ EPAP, ΔP = IPAP – EPAP og VT = ΔP/luftvejsmodstand.

IPAPEPAPΔPPEEPIlttilskud
16511540%

Justering af NIV

Vær ikke bekymret for at anvende højt tryk. Jo større person eller dårligere lungefunktion, desto højere tryk skal anvendes. Stil efter MV (minutvolumen) omkring 10 og VT (tidalvolumen) omkring 500 ml samt minimal luftspil.

Problemstillinger:

 • Ved anstrengt/uregelmæssig vejrtrækning og meget vekslende tidalvolumen kan æges IPAP 1-2 mbar pr. gang, øges EPAP 1-2 mbar pr. gang, nedsætte backup frekvens og justere I:E ratio til 1:3.
 • Ved vedvarende hypoksi kan FiO2% øges, EPAP øges gradvis med 1 mbar ad gangen og overvej at ændre NIV til MIV.
 • Ved stigende pCO2 og for lavt tidalvolumen kan IPAP øges gradvist 1-2 mbar adgangen, EPAP reduceres 0,5-2 mbar (kan øge tidalvolumen) og FiO2% justeres.

Forslag til ændringer:

 • Lav saturation og høj / stigende pCO2:
  • Ilttilskud øges.
  • EPAP øges i cm H2O pr. gang (max 6 cm H2O).
  • IPAP øges 1-2 cm H2O pr. gang (max 20 cm H2O).
  • Overvej intensiv behandling.
 • Lav saturation og faldende / lav pCO2:
  • Ilttilskuddet øges.
  • Hvis dette fortsat ikke er tilstrækkeligt, øges EPAP også.
 • Acceptabel saturation, men høj pCO2:
  • IPAP øges trinvis
   (= forskellen mellem IPAP og EPAP forøges!).
 • Højere saturation end acceptabel værdi og høj pCO2:
  • Reducere ilt tilskuddet.
  • IPAP øges.

I nogle tilfælde er det ikke ilttilskud, IPAP og EPAP der justeres – men i stedet ilttilskud, delta-PS og PEEP. Delta-PS svarer til forskel mellem IPAP og EPAP. En øget Delta-PS nedsætter pCO2.

Udtrapning af NIV

Når pt. har rettet sig klinisk og paraklinisk kan udtrapning påbegyndes. Start med pauser til måltiderne, så forlænges pauserne i dagtiden mens NIV fortsættes til nat. Så kun NIV om natten og til slut seponeres NIV. Der rettes ikke på NIV indstillingerne under udtrapning.

Referencer

 1. Non-invasive ventilation device settings: a brief guide
 2. Retningslinier for behandling med Non-invasiv Ventilation ved akut exacerbation i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 3. Peer-Reviewed, Web Publication]   McCauley M, Sanders S (2018, July 16 ). Non-invasive positive pressure ventilation in the emergency department.  [NUEM Blog. Expert Commentary by Walter J]. Retrieved from http://www.nuemblog.com/blog/NIPPV

Sidst opdateret 28. maj 2023