COVID-19 senfølger

COVID-19 senfølger eller Long COVID er betegnelsen for symptomer lang tid efter en overstået COVID-19 infektion.

Se også COVID-19.

Ætiologi

 • Ca. 17% af danskerne oplever fortsat symptomer 6-12 måneder efter en COVID-19 infektion [1].
 • Årsagen er ukendt, men der eksisterer flere hypoteser, herunder udvikling af mikroblodpropper og skade på endotelet, autoimmunitet, immundysregulering inklusive reaktivering af vira, dysfunktionel neurologisk signalering og ændringer i mikrobiomet [1].
 • Vaccination nedsætter risikoen for senfølger [1].
 • Mildere COVID-19 varianter (fx. Omikron) giver færre senfølger end svære COVID-19 varianter, og der synes derfor at være en sammenhæng med sværhedsgrad af COVID-19 [1].

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Symptomer der fortsat er til stede efter mere end 12 uger efter overstået COVID-19 infektion kaldes for senfølger [1]. Overstået COVID-19 infektion kan enten påvises ved positiv PCR eller antigentest under sygdommen, eller senere ved en antistoftest.
 • Diagnosekode: DB948A – Følger efter COVID-19 [1].
 • Vil ofte blive udredt på regionernes senfølgeklinikker.
 • Symptomer: Tab af lugte- eller smagssans, funktionsdyspnø, kognitiv svækkelse, GI-symptomer, hovedpine, svimmelhed.

Behandling

 • Symptomatisk behandling.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Senfølger af COVID-19 – status og udfordringer (Ugeskrift for læger)
 2. Dansk Covidforening
 3. COVID-19-senfølger (Lægehåndbogen)
 4. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 (NICE)

B. Studier

 1. Douaud, G., Lee, S., Alfaro-Almagro, F. et al.SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature 604, 697–707 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04569-5
 2. Lemogne C, Ranque B. Rôle des facteurs psychologiques dans l’affection post-COVID-19 [Role of psychological factors in post-COVID-19 condition]. Bull Acad Natl Med. 2023 Jun 21. French. doi: 10.1016/j.banm.2023.05.001. Epub ahead of print. PMID: 37363156; PMCID: PMC10282978.

Sidst opdateret 6. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *