Lithiumforgiftning

Lithiumforgiftning er overdosering af Lithium.

Ætiologi

  • Skyldes indtag af Lithium som medicin, men også andre faktorer som fx. nyresvigt.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udfra blodprøve.
  • Symptomer: Tremor, sløvhed, søvnighed, utydelig tale, muskelrykninger, usikker gang, gastro-intestinale symptomer, tørst, polydipsi, polyuri, koordinationsproblemer. Fuldt udviklet forgiftning kan ligne meningitis, encephalitis eller apoplexia cerebri.

Behandling

  • Pausere Lithium og behandle udløsende årsag, alternativ vurdere om pt. skal have et andet præparat.
  • Ellers symptomatisk behandling og korrigering af elektrolytter.
  • Ved behandlingsrefraktær, overvej Dialyse.
  • Ved overdosering overvej aktiv kul.

Referencer

  1. Lithium (forgiftninger) (Promedicin)

Sidst opdateret 2. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *