Lithiuminduceret nefrogen diabetes insipidus

Lithiuminduceret nefrogen diabetes insipidus (NDI) eller arginine vasopressin resistance (AVP-R) er en kronisk diabetes insipidus fremkaldt af Lithiumbehandling.

Ætiologi

 • Skyldes behandling med Lithium.
 • Ses hos 15-20% der bliver behandlet med Lithium.
 • Det er karakteriseret ved besvær med at koncentrere urin, hvorfor de let bliver dehydreret og har behov for stort daglig væskeindtag.
 • Kan komme efter seponering af Lithium.
 • Væskepermeabiliteten i samlerørerne i nyrerne og dermed evnen til at reabsorbere væske og opkoncentrere er normalt reguleret af ADH. Det er Aquaporin-2 vandkanaler (AQP2) som ADH stimulerer til dette. Lithium-indtag kan føre til ADH resistens, som medfører polydipsi og polyuri.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Kan diagnosticeres ved urin-osmolalitet under 600 efter 10 timers væskerestriktion, fx om morgenen. Alternativt mere end 3 liter døgndiurese [1].

Behandling

 • Der anvendes lægemidler som Amiloid, diuretika og NSAID.
 • Man bliver ikke helbredt ved seponering af Lithium.

Prognose & komplikationer

 • Pt. bliver hyppigt dehydreret, deraf akut nyresvigt og hypernatriæmi.
 • De har 2-3 gange større risiko for at få kronisk nyreinsufficiens.

Referencer

 1. Fotso Soh J, Torres-Platas SG, Beaulieu S, Mantere O, Platt R, Mucsi I, Saury S, Renaud S, Levinson A, Andreazza AC, Mulsant BH, Müller D, Schaffer A, Dols A, Cervantes P, Low NC, Herrmann N, Christensen BM, Trepiccione F, Rajji T, Rej S. Atorvastatin in the treatment of Lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus: the protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 2018 Jul 16;18(1):227. doi: 10.1186/s12888-018-1793-9. PMID: 30012135; PMCID: PMC6048831.
 2. Davis J, Desmond M, Berk M. Lithium and nephrotoxicity: a literature review of approaches to clinical management and risk stratification. BMC Nephrol. 2018 Nov 3;19(1):305. doi: 10.1186/s12882-018-1101-4. PMID: 30390660; PMCID: PMC6215627.

Sidst opdateret 2. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *