Trombocytopeni

Trombocytopeni er betegnelsen for hvis trombocytter i blodet er for lavt.

Forekomst

 • Ses hyppigt specielt ved infektioner.

Ætiologi

 • Skyldes ofte reaktivt trombocytopeni på baggrund af infektion.
 • Alkohol kan give trombocytopeni.
 • Kan også skyldes ITP, TTP, HUS, anden TMA, HITT, virale infektioner (EBV, CMV, parvovirus), malign hæmatologisk sygdom (AML, MDS, lymfom, MM m.m.), DIC, medicinbivirkning (thiazid, NSAID, ASA, tazocin, clopidogrel etc.), graviditet, SLE og sjælden isoleret trombocytopeni.

Diagnose & udredning

 • Symptomer: Symptomer kan være tendens til blødning eller blå mærker.
 • Ved mistanke til reaktiv trombocytopeni på baggrund af infektion, kontrolleres om det bliver normalt igen.
 • Tjek om hæmoglobin og leukocytter er påvirkede, obs blodsygdom.
 • Kontroller p-trombocytter citratpakke. Hvis forskel er der tale om pseudotrombocytopeni. Tjek samtidig APTT og INR.
 • Kontroller haptoglobin og evt. bilirubiner og LDH. Lav haptoglobin, høj bilirubiner og LDH vil pege på hæmolyse – obs TMA. Kræver konf. med hæmatologer og ofte akut overflytning til hæmatologisk afdeling mhp. undersøgelse for schistocytter. Hvis samtidig forhøjet kreatinin kan der være tale om hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS).
 • Hvis der ikke er tale om hæmolyse, er der tale om Immun trombocytopeni (ITP).
 • Hvis der ses hæmolyse uden nyrepåvirkning, er der tale om Trombotisk trombocytopeni (TTP). Her ses ofte også anæmi, feber og neurologiske udfaldssymptomer samt tendens til tromber. Kan bekræftes ved ADAMTS13 prøver.
 • Ved yngre bør tænkes på Von Willebrand Factor mangel.
 • Overvej muligheden for malignitet, idet trombocytopeni er en paraneoplastisk faktor.
 • Ved trombocytopeni kombineret med trombose skal tænkes på Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), Hemolytic-uremic syndrome (HUS), Heparin-induced thrombocytopenia (HIT), Disseminated intravascular coagulation (DIC), Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), Vasculitis (such as systemic lupus erythematosus), Antiphospholipid antibody syndrome (APS) eller Vaccineinduceret trombotisk trombocytopeni (VITT).

Behandling

 • Hvis Trombocytter < 10-20 skal trombocyt transfusion overvejes. Ved samtidig aktiv blødning giver man transfusion allerede ved trombocytter < 50. Ved tranfusion med 1 port. trombocytpool forventes Trc at stige med 30.
 • Pt. med moderat-svær trombocytopeni bør have pauseret trombocythæmmere og NSAID.

Data

 • Synonymer: For få blodplader, blodplademangel

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *