Schönlein-Henochs syndrom (SHS) 

Schönlein-Henochs syndrom (SHS) er en vaskulit i små blodkar hvor der aflejres immunkomplekser og giver sygdom i nyrer, hud, slimhinder og led. Det forsvinder ofte af sig selv igen.

Diagnose

  • Der ses typisk palpabel purpura, petekkier og ekkymoser. De ses symmetrisk og især på nates, ankler og distalt på ekstensorsiderne af arme og især ben. Der ses hævede smertefulde led, specielt ankelled eller knæled. Der ses mavesmerter, proteinuri, hæmaturi og evt. feber og ødemer.
  • For at stille diagnosen skal der netop være karakteristisk hududslæt, dvs. palpabel purpura, petekkier, ekkymoser lokaliseret symmetrisk på nates, ankler, distalt på ekstensorsiderne af arme og ben. Herudover skal der mindst være et af følgende 1) artritis 2) mavesmerter 3) nyrepåvirkning 4) biopsi med påvisning af IgA aflejringer (ved hudbiopsi eller nyrebiopsi).

Behandling

  • Symptomatisk med analgetika, dvs. paracetamol og evt. NSAID. Ved udtalte mavesmerter overvejes prednisolon.

Prognose

  • Prognosen er god og tilstanden er som regel selvlimiterende i løbet af 4 uger. Få får recediv og 5% får vedvarende nyrepåvirkning i form af hæmaturi. Kun meget sjældent ses kronisk nyrepåvirkning.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *