Tertiær hyperparathyrodisme

Tertiær hyperparathyrodisme er en autonom produktion af PTH grundet lang tid med sekundær hyperparathyrodisme.

Ætiologi

  • Ved kronisk nyresvigt med hyperfosfatæmi og nedsat produktion af aktivt vitamin D3 vil absorptionen af calcium aftage og mængden af ioniseret calcium falde (hypocalcæmi). Gll. parathyreoideae vil da stimuleres til vækst og øget sekretion af PTH og calciummobilisering fra skelettet (renal osteodystrofi). Denne stimulering kan føre til, at kirtelfunktionen bliver autonom, og tilstanden kaldes da tertiær hyperparathyreoidisme.

Diagnose & udredning

  • Definition: Autonom overproduktion af PTH i gll. parathyroidea grundet langvarig hypocalcæmi.
  • Paraklinisk: Høj PTH, Høj Ca.
  • PTH normaliseres ikke ved at normalisere Ca.

Behandling

  • Kræver ofte kirurgi, da PTH ikke responderer på medicin.

Referencer


Sidst opdateret 16. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *