Sekundær hyperparathyrodisme

Sekundær hyperparathyrodisme er en tilstand hvor forhøjet PTH skyldes ikke-parathyroid sygdom.

Ætiologi

  • Skyldes øget PTH-produktion, oftest på baggrund af og som kompensation på langvarig hypocalcæmi og evt. hyperplasi af parathyreoideakirtlerne.
  • Ses ved nyreinsufficiens, vitamin D mangel, akut sygdom (cytokiner), gentagne citrat blodtransfusioner, malign sygdom og medicin.
  • Medicin som bisfosfonater, denosumab og loopdiuretika er hyppige årsager.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Mistænkes ved høj PTH og lav Ca. Ca kan dog være normal, da den er blevet kompenseret af høj PTH.
  • Paraklinik: Høj PTH, lav-normal Ca. D-vitamin kan være lav.
  • Hvis der ikke kan findes nogen årsag til sekundær hyperparathyrodisme og fri-Ca-ion er normal, kan det være normocalcæmisk hyperparathyrodisme i stedet (en form for primær hyperparathyrodisme).

Behandling

  • Udred årsagen og behandl den.
  • Ved d-vitaminmangel gives d-vitamintilskud.
  • Pauser medicin der kan give sekundær hyperparathyrodisme.

Referencer


Sidst opdateret 7. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *