Hyperparathyrodisme

Hyperparathyrodisme er en tilstand hvor PTH er høj. Der skelnes mellem primær, sekundær og tertiær hyperparathyrodisme.

Forekomst

 • Hyperparathyrodisme er den hyppigste årsag til hypercalcæmi.

Ætiologi

 • Primær hyperPTH skyldes autonom overproduktion af PTH.
 • Sekundær hyperPTH skyldes ofte kompensation til langvarig hypocalcæmi. Ca kan stadig være normalt, fordi det bliver kompenseret af den høje PTH. Den hyppigste årsag er d-vitaminmangel. Lægemidler som loopdiuretika, bisfosfonater og denosumab kan også give sekundær hyperparathyrodisme. Det kan også skyldes kronisk nyresygdom (eGFR<60), malabsorption (cøliaki), lavt kalkindtag, renal hypercalcuri.
 • Tertiær hyperPTH skyldes hyperplasi eller adenomdannelse samt kompensation til langvarig hypocalcæmi.

Diagnose & udredning

 • Diagnosticeres ved en blodprøve. Skal altid være forhøjet ved to blodprøver.
 • Ofte mistænkes forhøjet PTH ved forhøjet eller for lavt calcium i en blodprøve. Når PTH kontrolleres er denne for høj. Herudover kontrolleres som regel også fosfat og vitamin D.
TypePTHCalciumFosfat
PrimærHøjHøjLav
SekundærHøjNormal/lavHøj
TertiærHøjHøjHøj
 • Som udgangspunkt er PTH og d-vitamin omvendt relaterede. Når PTH er høj er d-vitamin lav og omvendt.
 • Primær hyperparathyrodisme: Diagnosen primær hyperparathyrodisme sikres ved mindst 2 målinger med fri-Ca-ion > 1,32 og PTH > 6. En plasmakoncentration for PTH > 6 anses for uforholdsmæssig forhøjet ift. den normale regulering af Ca homeostasen.
 • Symptomer på primær hyperparathyrodisme er nedsat hukommelse, irritabilitet, konfusion, demens, træthed, nedsat muskelkraft, tørst, polyuri, øvre dyspepsi, obstipation, kvalme og opkastninger.
 • Sekundær hyperparathyrodisme: Høj PTH, normal eller lav Calcium.
 • Normocalcæmisk hyperparathyrodisme: Høj PTH, normal calcium. P-Ca < 1,33, PTH > 8,5. Ca. 10-20% udvikler primær hyperparathyrodisme. Følges med årlige kontroller og DEXA hvert 2.-3. år.

Behandling

 • Behandling kan være kirurgisk eller medicinsk.
 • Primær hyperparathyrodisme skal vurderes om det skal behandles kirurgisk (parathyrodektomi). Dette foregår ambulant, og er en kurativ behandling. Som udgangspunkt opereres alle hvis frit-Ca-ion > 1,45, hvor der ofte kun opereres de unge hvis frit-Ca-ion er mindre.
 • Der tages calcium-creatinin-clearence fra døgnurin for at udelukke familiær hypocalciurisk hypercalcæmi, der også giver høj PTH og høj Ca.
 • Undgå diuretika, kalktilskud og lithium.
 • Hvis pt. ikke skal opereres behandles primær hyperparathyrodisme. Det gør man med Alendronat samt calcium og d-vitamin (man giver kalk trods hypercalcæmi for ikke at udhungre knoglerne – dette gør man kun hvis de ikke skal opereres). Man kan også overveje at behandle med Mimpara. Ca og nyretal skal kontrolleres hvert år.

Referencer


Sidst opdateret 16. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *