Subklinisk hypotyrodisme

Subklinisk hypotyrodisme er en tilstand hvor der er forhøjet TSH, men normal frit T4.

Ætiologi

  • Forekomst: Prævalensen af subklinisk hypotyrodisme er 4-15%. Risikoen stiger med alderen og forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd.
  • Årsagen er den samme som hypotyrodisme. Mange har Hashimoto’s thyroditis med høj forekomst af anti-TPO.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Stilles på baggrund af blodprøve hvor TSH vil være høj og frit T4 vil være normal.
  • Da TSH kan være forbigående forhøjet, skal blodprøven gentages efter 1-3 måneder for at stille den endelige diagnose.
  • Paraklinisk: TSH høj, Frit T4 normal.
  • Symptomer: De fleste vil ingen symptomer have, mens nogle vil have milde symptomer på hypotyrodisme. Eksempler på symptomer kan være træthed, forstoppelse og tør hud.

Behandling

  • Overvej at behandle med Levothyroxin/T4/Eltroxin hvis TSH>10.
  • Der er ikke evidens for effekt af behandling, hvis TSH<10, heller ikke ved symptomatisk subklinisk hypotyrodisme.

Komplikationer

  • Subklinisk hypotyrodisme kan udvikle sig til hypotyrodisme.
  • Subklinisk hypotyrodisme er associeret med højere risiko for hjertekarsygdomme.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *