Struma

Struma ses ved stofskiftesygdom.

Ætiologi

 • Ofte godartet årsag, men i sjældne tilfælde malignitet.
 • Kan skyldes diffus toksisk struma (Graves sygdom), multinodøs struma.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Klinisk ved fund af struma.
 • Definition: Struma er en synligt eller palpabelt forstørret gl. thyroidea. Det kan være associeret med normal thyroideafunktion (atoksisk struma) eller med hyper- eller hypotyroidisme.
 • Symptomer: Tryksymptomer og globulusfornemmelse. Symptomer på stofskiftelidelse.
 • Paraklinisk: TSH måles og kan være normal, for høj eller for lav. Ved for høj eller for lav måles T3 og T4, desuden TRAb og Anti-TPO, for at vurdere om der er en autoimmun ætiologi. Hvis TSH, T3 og T4 er normal kaldes det atoksisk struma, hvis ikke kaldes det toksisk struma.
 • Thyroideaskintigrafi: Anvendes for at se funktionsfordelingen, og til vurdering af ætiologien. Desuden vurdering om radioiodbehandling er muligt. Man vurdere om der er aktivitet (varmt) eller ikke aktivitet (kold).
 • UL: For at vurdere størrelse og tegn til malignitet. Som udgangspunkt er det kolde knuder der går videre til UL, og hvis her tegn til malignitet, går man videre med biopsi.
 • Finnålsaspiration: Ved kolde knuder der på UL har vist tegn til malignitet. Man tager ikke biopsi af varme knuder.
 • Hvis man allerede fra starten har mistanke til malignitet eller PET/CT positiv i gl. thyroidea, skal der henvises til ØNH, der går videre med udredningen i kræftpakkeforløb.
 • Malignitet: Kolde knuder, suspekte fund på UL, hæshed (recurrensparese), fiksation til det omkringliggende væv, thyroideacancer i familien, hurtig vækst af processen, lokal glandelsvulst kan give mistanke til malignitet. Ved mistanke til malignitet henvises til ØNH.

Behandling

 • Diffus atoksisk struma er sjældent behandlingskrævende. Ved store strumaer da radioiodbehandling eller kirurgi.
 • Multinodøs struma eller solitært varmt adenom uden tryksymptomer følges med 0,5-1 års interval. Ved tryksymptomer så kirurgi eller radioiodbehandling.
 • Eltroxin har ikke volumenreducerende effekt på atoksisk struma.
 • I nogle tilfælde behandles med radioiodbehandling, radiofrekvensablation (RFA) eller kirurgi.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *