Hypotyreose

Hypotyreose, myxødem eller hypotydisme er betegnelsen for lavt stofskifte. Der skelnes mellem Klinisk hypotyreose og Subklinisk hypotyreose.

Ætiologi

 • Forekomst: Prævalensen af Klinisk hypotyreose er 2,7% – 4,1% hos kvinder og 1,3% hos mænd. Incidensen er 38/100000 for kvinder og 17/100000 for mænd og den er stigende med alderen.Incidensen af Subklinisk hypotyreose formodes at være 5-10 gange større end for Klinisk hypotyreose.
 • Autoimmun thyroiditis (Hashimotos thyroditis) er den hyppigste årsag til hypotyreose og kræver at der kan måles tilstedeværelse af thyroideaantistoffer.
 • Andre årsager er thyroditis, tidligere operation i gl. thyroidea, tidligere radioiodbehandling, tidligere strålebehandling, tidligere Graves thyrotoksikose, medicinudløst, iodmangel, medfødte defekter i gl. thyroidea.
 • Medicin der kan give hypotyrodisme er Cordarone, Lithium, Thiamazol, Propylthiourasil og andre.

Diagnose og udredning

 • Diagnose: Diagnosen hypotyreose kan stilles hvis s-TSH er forhøjet ved to målinger adskilt af 4 uger. Ved anden måling måles også s-T4. Ved s-T4 kan måles frit T4 eller total T4 med samtidig måling af bindingsgraden af T4.
 • Der suppleres med Anti-TPO, og hvis fund af dette mistænkes Hashimotos thyroiditis.
 • Ved Klinisk hypotyreose er TSH høj og T4 lav, mens T3 er normal ved Subklinisk hypotyreose.
 • Bemærk at s-T3 kan være falsk for lavt for eksempel ved faste eller sygdom.
 • Symptomer: Hypotyreose kan være asymptomatisk, men ved symptomer ses hyppigt træthed, initiativløshed, øget søvnbehov, kuldeintolerans, hukommelsesbesvær, smerter i muskler og led, vægtøgning, obstipation, tør hud, uregelmæssig menstruation og infertilitet.
 • EKG: Kan vise low voltage grundet perikardieeksudat.
 • Rtg. thorax: Kan vise pleuravæske (transudat).
 • Pt. med hypotyrodisme kræver ikke henvisning, UL eller thyroideaskintigrafi.
Hypotyreoses kliniske fund

Behandling

 • Manifest af hypotyrodisme (Høj TSH, lav T3/T4) behandles altid. Ved subklinisk hypotyrodisme er der ikke konsensus, men der kan vælges at behandles ved symptomer. Ved TSH>10 skal der altid behandles. Der behandles aldrig ved symptomer og normal TSH.
 • Hypotyreose behandles hyppigst med Eltroxin (Levothyroxin, L-T4), magistrielt fremstillet Liothyronin (L-T3) og magistrielt fremstillet tyroid udtræk fra svineskjoldbruskkirtler. Eltroxin er førstevalg og her startes typisk med en startdosis på 50-100 mcg – for ældre og med langvarig hypotyreose på 25 mcg med fordobling hver 2.-3. uge og kontrol af TSH hver 4.-6. uge indtil det er i niveau. Det kan tage op til et halvt år, før symptomerne på hypotyreose forsvinder.
 • Obs på INR ved pt. i behandling med Marevan.
 • Liothyronin anvendes udelukkende til at supplere Levothyroxin ved fortsatte thyroide klager, trods behandling med Levothyroxin.
 • Historisk har man også anvendt dyreudtræk af thyrideahormoner, typisk fra grise. Denne behandling anbefales ikke, da den giver svininger i TSH niveau og man får ofte klinisk eller subklinisk tyrotoksikose.

Data

 • Synonymer: Hypothyreose, Myxødem.

Referencer


Sidst opdateret 29. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *