Hypertyreose

Hypertyreose, hypertyrodisme eller thyreotoksikose er betegnelsen for højt stofskifte.

Ætiologi

 • Kan skyldes Graves sygdom (40%), multinodøs toksisk struma (40-50%), solitært toksisk adenom (10%), subakut thyroidit (5%), medikamentel thyroidit eller iodbetinget thyroidit.
 • Medicin der kan udløse hypertyreose er Cordarone, Thyroxin, Lithium og checkpoint hæmmere.
 • Kvinder rammes 5 gange hyppigere end mænd. Der ses 4-5.000 nye tilfælde hvert år i DK. Det er den næsthyppigste endokrine sygdom.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra måling af TSH, T3 og T4.
 • Symptomer: Hjertebanken, Indre uro, Træthed, slaphed, svaghed, Nervøsitet, Rastløshed, Irritabilitet, Vægttab trods god madlyst, Svedtendens, Varmeintolerance, Løs afføring, Menstruationsforstyrrelser og Struma.
 • Ved Graves øjensygdom ses Fotofobi, Svie/irrtationsfornemmelse, Hævelse af øjenlåg, Hævelse af øjenomgivelser, Retrobulbære smerter, Dobbeltsyn og Udstående øjne.
 • Ældre har ofte mindre udtalte symptomer (apatisk thyrotoksikose).
 • Paraklinisk: Lav TSH, Høj T3 eller T4. Man kan godt have høj T4, men normal T3.
 • Ved hypertyreose undersøges for TRAb og Anti-TPO antistoffer. Man kan også overveje en thyroidea-skintigrafi. TRAb afgør om vi skal mistænke Graves sygdom eller nodøs struma.
 • Værdier: Kan vise forhøjet blodtryk og takykardi.
 • EKG: Kan vise atrieflimmer.
 • UL: Thyreoideascintigrafi vil vise optagelse og fordeling af thyroideahormoner. Skintigrafi er god til at se funktionsfordeling.
 • Husk altid at kontrollere om en pt. med hypertyreose er inkompenseret eller har en AFLI.
 • Obs! For pt. der er opereret for thyroideacancer og får Eltroxin trykker man TSH ned, og den vil derfor være lav. En lav TSH hos disse pt. er altså ikke et tegn på at pt. er overbehandlet. Dette gælder typisk det første år efter operationen.

Behandling

 • Både manifest af hypertyreose og subklinisk hypertyreose skal behandles, fordi det giver øget risiko for kardiovaskulære sygdomme.
 • Kan være medicinsk, radioiodbehandling eller kirurgisk.
 • Medicinsk: Med antithyroid medicin, såsom Thycapzol. I lette tilfælde startes med 10-20 mg dgl., mens der i svære tilfælde startes med 30-60 mg dgl. Reduceres til vedligeholdelsesdosis på 2,5-15 mg dgl.
 • Multinodøs toksisk struma kan behandles med radioaktivt iod.
 • Ved thyrotoksisk krise gives op til 120 mg dgl.
 • I nogle tilfælde hvor behandlingen med Thycapzol er svær at styre, vælger man at behandle med Block Replacement Therapy (“block-and-replace” (BR) method), hvor man kombinerer Thycapzol og Eltroxin. Dette giver mulighed for at supprimere gl. thyroidea helt med Thycapzol og så erstatte efterfølgende med Eltroxin.

Komplikationer

 • Thyreotoksisk krise giver delirium, betydelig takykardi, feber, opkastninger, diaré og dehydrering.
 • Radioiodbehandling eller kirurgisk behandling kan føre til hypotyreose.
 • Hypertyreose giver øget risiko for kardiovaskulære sygdomme, især hvis det ikke behandles. For hver 5 år med hypertyreose giver det hhv. 137% og 157% øget risiko for kardiovaskulære sygdomme ved behandling vs. ikke-behandling.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *