Steroid-induceret osteoporose

Steroid-induceret osteoporose er osteoporose der opstår som følge af behandling med steroider, fx. med Prednisolon.

Se også:

Ætiologi

 • Behandling med steroider øger risiko for osteoporose. Steroider hæmmer knogleformationen, inducerer negativ calciumbalance, virker katabolt på muskelvæv og kan forårsage hypogonadisme gennem mindre sekretion af hypofysegonadotropiner, testosteron og østrogen.
 • Dette fører til et dosisafhængigt knogletab og øget risiko for frakturer.

Diagnose & udredning

 • Definition: Risikopt. er alle pt. der er i behandling med steroid svarende til Prednisolon over 5 mg/dag i over 3 måneder på et år eller over 450 mg årligt.
 • Risikopt. skal have foretaget DEXA-scanning. Hvis ikke indikation for behandling med antiosteoporotisk medicin, da rescanning inden for 6-12 måneder. Hvis indikation for behandling, da rescanning efter 2 år.

Behandling

 • Risikopt. skal behandles med Unikalk 38 µg D-vitamin 0+0+1+0.
 • Hvis DEXA-scanning viser T-score mindre end -1 er der indikation for behandling med bisfosfonater eller Prolia.
 • Behandlingen skal fortsætte 6-12 mdr. efter ophør med Prednisolon.
 • Det er ikke hensigtsmæssigt at vælge Denosumab til patienter med et forventet korterevarende behov for knoglebeskyttelse (f.eks. patienter med osteopeni og Prednisolon-behandling af forventet kortere varighed). Dette skyldes, at ophør med Denosumab medfører BMD tab og risiko for vertebrale frakturer.

Referencer

 1. Medikamentel behandling osteoporose (OUH afd. G, ver. 13)
 2. Steroidinduceret osteoporose (Promedicin)
 3. Glukokortikoid-induceret Osteoporose (Dansk Endokrinologisk Selskab)
 4. Glukokortikoidinduceret osteoporose – Statusartikel (Ugeskrift for Læger)
 5. Glucocorticoid induceret osteoporose (Dansk Knogleselskab 2009)

Sidst opdateret 5. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *