Ogilvies syndrom (OS)

Ogilvies syndrom (OS), Pseudoobstruktion eller Akut colonpseudoobstruktion (ACPO) er en tilstand hvor der ses dilateret colon sekundært til en anden sygdom.

Ætiologi

 • Der ses akut indsættende dilatation af proksimale colon ved coecum uden der kan påvises mekanisk årsag. Der er tale om et funktionelt problem, ikke et obstruktionsproblem. Det ses specielt ved coecum, men kan også ses ved colon ascendens og colon transversum.
 • Sekundært til mange medicinske tilstande, herunder septiske tilstande, AMI, infektioner, traume, hjertesvigt, immobilisation, elektrolytforstyrrelser (fx. hypokaliæmi), langvarig respiratorbehandling og i nogle tilfælde medicin (specielt opioider og antikolinergika). Kan også være sekundært til kirurgisk operation, især sectio og hoftekirurgi.
 • Patofysiologien bag tilstanden er ukendt, men menes det at skyldes en ubalance i den autonome regulering af colons motilitetsfunktion.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Eksklusionsdiagnose. Diagnosticeres typisk ved CT abdomen, typisk lavdosis. Alternativt oversigt over abdomen (OOA). Mekanisk obstruktion som årsag skal være udelukket. Diagnosticeres ved diameter > 9 cm. Inddeles i:
  • Let-Moderat OS – diameter 10-12 cm
  • Svær OS – diameter> 12 cm
 • Symptomer: Typisk opspillet abdomen (>90%), mavesmerter (ca. 75%), kvalme, opkast og ændret flatus- og afføringsmønster herunder obstipation (50%) og sekretorisk diarre (20-40%). Symptomer varer typisk i 3-7 dage.
 • Paraklinik: Skal have taget væsketal, infektionstal og laktat 2x daglig i det akutte forløb.
 • CT: CT-scanning vil typisk vise dilateret colon. Man skal overveje kontrol CT abdomen mhp. udvikling ved manglende klinisk fremgang på konservativ behandling.
 • Observation: Skal observeres tæt, typisk TOKSx3 dgl.
Rtg. abdomen der viser svært dilaterede colon med gas

Behandling

 • Behandles ved 10-12 cm ofte initielt konservativt. Behandling af den udløsende årsag, korrektion af væske- og elektrolytforstyrrelser, V-sonde med svagt sug, væsketerapi.
 • Kan behandles med Neostigmin. Der kan gives 2,5 mg opløst i 100 ml isoton NaCl over 3-5 minutter, og der skulle så kvitteres med luft eller afføring inden for 10 minutter. Alternativ kan man give 0,25-0,5 mg i.m/s.c. 4-6 gange daglig fast i 2-3 dage.
 • Motilitetsforstyrrende medicin skal pauseres, herunder laksantia, da dette er kontraindiceret grundet risiko for tarmperforation. Må heller ikke få Klyx. Reducer opioider så meget som muligt, da opioid mindsker tarmmotilitet.
 • Overvej at stoppe peroral indtag af føde og giv parenteral ernæring i stedet.
 • Ved manglende klinisk bedring, skal man overveje ny CT abdomen mhp. udvikling.
 • Ved diameter > 12 cm er der risiko for perforation og truende iskæmi, hvorfor der skal tages kontakt til kirurger mhp. overvejelse af laparotomi eller desuflering ved koloskopi.

Komplikationer & prognose

 • Kan føre til perforation og peritonitis ved coecum.
 • Ubehandlet er dødeligheden høj.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Ogilvies syndrom – pseudoobstruktion (Region Nord)
 2. Akut colon pseudoobstruktion (Ogilvies syndrom) og obstetriske patienter (Region Nord)
 3. Diagnostik og behandling af akut colonpseudoobstruktion (Ugeskrift for læger 2013)
 4. Ogilvies syndrom (Afd. D OUH, ver. 1.7)

Sidst opdateret 29. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *